Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2870-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Цонев Ангелов – независим кандидат за кмет на община Белослав, срещу решение № 144 от 24.10.2015 г. на ОИК – Белослав

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Белослав, до Централната избирателна комисия с вх. № Ж-3.159/25.10.2015 г. от Ангел Цонев Ангелов – независим кандидат за кмет на община Белослав, срещу решение № 144 от 24.10.2015 г. на ОИК – Белослав, с което е отказано регистрирането на застъпници на кандидатска листа на независимия кандидат за кмет на община Белослав Ангел Цонев Ангелов.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Белослав, като неправилно, иска то да бъде отменено, тъй като противоречи на Изборния кодекс.

Жалбата се явява подадена в срок от надлежно упълномощено лице и е допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия – Белослав при вземане на решение № 144 от 24.10.2015 г. се е позовала на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г., както и на Решение № 1516-МИ от 11.08.2015 г. на ЦИК, в които за краен срок на подаване на заявленията за регистрация на застъпници е посочена дата 23 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия при постановяването на горепосочените решения се е съобразила с изискванията на Изборния кодекс, а именно, че подадените за регистрация застъпници преминават на предварителна проверка дали отговарят на условията, посочени в изборния кодекс. След приключване на проверката се издават необходимите удостоверения. За да могат да бъдат изпълнени тези условия и удостоверенията да бъдат предадени на заявилите се партии и коалиции в срок до 24 октомври 2014 г. – един ден преди изборния ден, същите е следвало да бъдат подадени до 18,00 ч. на 23.10.2015 г.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 144 от 24.10.2015 г. на ОИК – Белослав е правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ангел Цонев Ангелов – независим кандидат за кмет на община Белослав, срещу решение № 144 от 24.10.2015 г. на ОИК – Белослав, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения