Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 287-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Момчилград, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Момчилград, област Кърджали, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-259 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Момчилград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Момчилград, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Георгиева Кадиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Фикрет Емин Хабиб

 

СЕКРЕТАР:

Любка Любенова Петкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Асенов Карагеоргиев

 

 

Ялчън Сами Мастанли

 

 

Валентина Петрова Иванова

 

 

Айше Юксел Али

 

 

Миглена Пламенова Петрова

 

 

Севда Чавдарова Дибекова

 

 

Джена Атанасова Каменова

 

 

Сезгин Фахри Исмаил

 

 

Тунджай Мехмедемин Юмер

 

 

Мария Петева Георгиева

 

 

Росица Миткова Ескова

 

 

Кольо Стаматов Николов

 

 

Гинчо Христов Колев

 

 

Виолета Иванова Джарова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:56 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения