Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2861-МИ
София, 30.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Радослав Сабинов Ревански – кандидат за кмет на община Белица, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС), срещу решение № 120-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Белица

Постъпила е жалба по електронната поща до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-425/29.10.2015 г. от Радослав Сабинов Ревански – кандидат за кмет на община Белица, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС), срещу решение № 120-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Белица.
Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Белица, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на административно-производствените правила и на закона, поради което моли да бъде отменено.

Към жалбата са приложени: разпечатка от интернет страницата на ОИК – Белица – решения № 117-МИ от 26.10.2015 г., № 118-МИ от 27.10.2015 г., № 120 от 28.10.2015 г., както и удостоверение № 69/22.09.2015 г., издадено от ОИК – Белица.

По електронната поща от ОИК – Белица в Централната избирателна комисия е постъпила и цялата административна преписка към обжалваното решение.

Общинската избирателна комисия – Белица е приела решение № 120 от 28.10.2015 г., с което е разгледала заявление от Муса Джемал Палев – независим кандидат за кмет на община Белица, за отказ от участие във втори тур и допускане до участие във втори тур на изборите за кмет на Иван Стоилов Богданов. С оспорваното решение ОИК – Белица е приела волеизявлението на Муса Джемал Палев за отказ от участие във втори тур на местните избори на 1 ноември 2015 г. и е допуснала до участие във втори тур на изборите за кмет на община Белица Радослав Сабинов Ревански, кандидат за кмет от ПП Движение за права и свободи - ДПС с 2870 действителни гласа или 47,60% и Иван Стоилов Богданов -кандидат за кмет от ПП ГЕРБ с 1296 действителни гласа или 21,49%.

След като разгледа документите, приложени към жалбата и изпратената от ОИК – Белица административна преписка към обжалваното решение, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима поради следните съображения:

Разпоредбите на Изборния кодекс относно определянето на резултата от гласуването за кмет определят процедурата по обявяване на резултати в хипотезите на осъществен избор при първо гласуване, както и хипотеза, в която на първи тур никой от кандидатите не е избран и се провежда втори тур на изборите при определен от закона срок. Самото определяне на изборните резултати като правомощие на комисията представлява обявяване на крайните резултати от проведения избор, т.е. след произвеждане на избор, при който се е стигнало до окончателно гласуване и избор на кмет. Разпоредбата на чл. 459 от ИК предвижда възможност за оспорване на решението на ОИК, с което са определени окончателните резултати от изборите, пред съответния Административен съд. В настоящия случай, имайки предвид факта, че жалбоподателят Радослав Ревански е един от кандидатите, който е допуснат с обжалваното решение да участва във втори тур на изборите за кмет на община Белица, Централната избирателна комисия счита, че за него не е налице правен интерес от обжалването на решението, с което същият е допуснат до участие във втория тур. Правният интерес е процесуално правно понятие и се свързва с призната от АПК възможност да се търси защита срещу акт, който засяга права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Под засягане по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и чл. 15, ал. 1 от АПК трябва да се разбира нарушаване или застрашаване на права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Безспорно недопустимо е оспорването на акта от лице, чиито права, свободи или законни интереси нито са нарушени, нито са застрашени. Изискванията за правен интерес се извличат от чл. 15, ал. 1 от АПК и се изразяват в това, че правният интерес трябва да е личен, т.е. да засяга правната сфера на оспорващия и да е пряк, т.е. да настъпи непосредствено удовлетворяване на оспорващия, ако с отмяната на административния акт се отстрани настъпилата или настъпващата щета.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Радослав Сабинов Ревански – кандидат за кмет на община Белица, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС), срещу решение № 120-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Белица, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1831-МИ / 25.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

 • № 1830-МИ / 23.06.2020

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

 • № 1829-МИ / 18.06.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • всички решения