Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2854-НР
София, 30 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: обобщаване данните за цялата страна от гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 22 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1945-НР от 6 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обобщава данните относно гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

 1. Брой на секционните избирателни комисии

12 175

 1. Брой на секционните избирателни комисии,

представили протоколи

 

12 175

 1. Брой гласоподаватели според избирателните списъци

(сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК)

 

6 766 619

 1. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК)

 

 

2 708 716

 1. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове (сумата от числото по т. 3 от протоколите на СИК)

 

 

2 709 210

 1. Брой бюлетини, намерени в кутията без плик (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК)

 

1 137

 1. Брой сгрешени бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК)

 

6 481

 1. Общ брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 и 7 от протоколите на СИК)

 

2 587 593

 1. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА“ (сумата на числата по т. 6 от протоколите на СИК)

 

1 883 411

 1. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ“ (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)

 

704 182

 1. Брой на недействителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК)

 

122 339


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

  относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

 • № 3371-НС / 27.05.2024

  относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

 • № 3370-ЕП / 27.05.2024

  относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 • всички решения