Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2849-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу агитационни материали, излъчени по телевизия АЛФА по време на изборния ден на 25 октомври 2015 г.

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ, с вх. № МИ-20-322 от 26.10.2015 г., на ЦИК. В него е посочено, че при извършване на извънреден мониторинг в изборния ден са установени нарушения на забраната за агитация в изборния ден в предаване на телевизия АЛФА. Приложен е запис на предаването.

Централната избирателна комисия разгледа сигнала и установи следното нарушение на забраната за агитация в изборния ден:

В предаване на телевизия „АЛФА“, излъчено от 12 до 15 часа на 25 октомври 2015 г., водещите и техните събеседници многократно агитират за подкрепа на ПП „Атака“ и позиция „НЕ“ на националния референдум, както и срещу ПП „ГЕРБ“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, 22 и 23, чл. 182 ал. 4 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за агитация в изборния ден в предаване, излъчено по телевизия „АЛФА“ на 25.10.2015 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на ПП „Атака“, представлявана от Волен Николов Сидеров – председател, явяваща се собственик на телевизия „АЛФА“, с адрес на управление: София 1000, ул. „Врабча“ № 1.

Актът да се изпрати на областния управител на София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения