Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2848-НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу агитационни материали, излъчени по телевизия ТВ7 по време на изборния ден на 25 октомври 2015 г.

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ, с вх. № МИ-20-323 от 26.10.2015 г., на ЦИК. В него е посочено, че при извършване на извънреден мониторинг в изборния ден са установени нарушения на забраната за агитация в изборния ден в предаване на телевизия ТВ7. Приложен е запис на предаването.

Централната избирателна комисия разгледа сигнала и установи следното нарушение на забраната за агитация в изборния ден:

В предаване на ТВ7, излъчено от 12,22 часа на 25 октомври 2015 г., по време на блок, посветен на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум, гостуващите събеседници Николай Манолов и Константин Папазов недвусмислено агитират „за“ позиция „ДА“ на националния референдум.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, 22 и 23, чл. 182 ал. 4 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за агитация в изборния ден в предаване, излъчено по ТВ7 на 25.10.2015 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ТВ Седем“ ЕАД, представлявана от Кирил Емилов Благоев – изпълнителен директор, с адрес на управление: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 11.

Актът да се изпрати на областния управител на София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения