Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2848-НР
София, 29.10.2015

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ срещу агитационни материали, излъчени по телевизия ТВ7 по време на изборния ден на 25 октомври 2015 г.

Постъпил е сигнал от Георги Лозанов – председател на СЕМ, с вх. № МИ-20-323 от 26.10.2015 г., на ЦИК. В него е посочено, че при извършване на извънреден мониторинг в изборния ден са установени нарушения на забраната за агитация в изборния ден в предаване на телевизия ТВ7. Приложен е запис на предаването.

Централната избирателна комисия разгледа сигнала и установи следното нарушение на забраната за агитация в изборния ден:

В предаване на ТВ7, излъчено от 12,22 часа на 25 октомври 2015 г., по време на блок, посветен на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум, гостуващите събеседници Николай Манолов и Константин Папазов недвусмислено агитират „за“ позиция „ДА“ на националния референдум.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, 22 и 23, чл. 182 ал. 4 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за агитация в изборния ден в предаване, излъчено по ТВ7 на 25.10.2015 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ТВ Седем“ ЕАД, представлявана от Кирил Емилов Благоев – изпълнителен директор, с адрес на управление: София 1618, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 11.

Актът да се изпрати на областния управител на София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1781-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1780-МИ / 28.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1779-ЗДОИ / 28.02.2020

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения