Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2847-МИ
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Антоанета Иванова Коцина – кандидат за кмет на община Вършец, издигната от Реформаторски блок, срещу решение № 143-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Вършец

Постъпила е жалба по електронната поща чрез ОИК – Вършец, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-13-39/29.10.2015 г. и от Антоанета Иванова Коцина – кандидат за кмет на община Вършец, издигната от Реформаторски блок, срещу решение № 143-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Вършец.

Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Вършец, и моли то да бъде отменено поради това, че не отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Жалбата се явява подадена в срок и е допустима, разгледана по същество е неоснователна.

Към жалбата са приложени: снимка, приложена от жалбоподателя, решение № 143 от 27.10.2015 г., заверено копие от входящия регистър на жалбите, два броя заявления от Благовест Радославов Христов с вх. № 200 и вх. № 201 от 27.10.2015 г. и становище от ОИК – Вършец.

Общинската избирателна комисия – Вършец е приела решение № 143-МИ от 27.10.2015 г., с което е разгледала подадени заявления с вх. № 200 от 27.10.2015 г. – 10,30 ч., и № 201 от 27.10.2015 г. – 11,00 ч., от Благовест Радославов Христов, издигнат от ПП „АБВ“ като кандидат за кмет на община Вършец, допуснат за участие на втори тур с решение № 134 от 26.10.2015 г. на ОИК – Вършец и окомплектована жалба входирана жалба на ОИК – Вършец.

Със заявление с вх. № 200/27.10.2015 г. Благовест Радославов Христов е поискал от ОИК да бъде заличен от участие във втори тур на местните избори за кмет на община Вършец. Със заявление с вх. № 201 от 27.10.2015 г. Благовест Радославов Христов е оттеглил заявлението относно отказа си за участие и е потвърдил участието си във втори тур на изборите за кмет на община Вършец, като е заявил, че при подаване на първото заявление върху него е оказан натиск.

Общинската избирателна комисия е приела, че и двете заявления, както за отказ, така и за оттегляне на отказа, са лични волеизявления на Благовест Радославов Христов, постъпили в рамките на 24 часа от обявяване на решение № 134-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Вършец съгласно чл. 452, ал. 8 от ИК, и е взела правилно и законосъобразно решение.

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че решение № 134-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК – Вършец за допускане до участие до втори тур за избиране на кмет на община Вършец на Благовест Радославов Христов, издигнат от ПП „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“ е публикувано на интернет страницата на комисията в 11,56 ч. на 26.10.2015 г. и установи, че изискуемия по чл. 452 от ИК 24-часов срок е спазен и решението е правилно.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Антоанета Иванова Коцина – кандидат за кмет на община Вършец, издигната от Реформаторски блок, срещу решение № 143-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Вършец, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения