Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2835-НР
София, 25 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015 г., Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015 г., Решение № 2720-НР от 21 октомври 2015 г., Решение № 2748-НР от 22 октомври 2015 г. и Решение № 2778-НР от 23 октомври 2015 г. и Решение № 2830-НР от 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 7, ал. 1, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс и постъпило писмо от МВнР с вх. № НР-04-01-63 от 25.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Адриан Алипиев Шербанов, ЕГН …, като председател на СИК № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4.

ОСВОБОЖДАВА Надя Петкова Русева, ЕГН ..., като член на СИК № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4.

ПРЕНАЗНАЧАВА Надя Петкова Русева, ЕГН …, като председател на СИК № 290500030, Великобритания, Лондон, Тотнъм 4.

ОСВОБОЖДАВА Петя Давидова Давидова, ЕГН …, като член на СИК № 290500037, Великобритания, Манчестър.

ОСВОБОЖДАВА Петър Аспарухов Драганов, ЕГН …, като член на СИК № 290500037, Великобритания, Манчестър.

НАЗНАЧАВА Даниела Маринова Йовова, ЕГН …, като член на СИК № 290500037, Великобритания, Манчестър.

ОСВОБОЖДАВА Цвета Димитрова Созонова, ЕГН …, като член на СИК № 290500045, Великобритания, Чатам.

НАЗНАЧАВА Димитър Асенов Шъков, ЕГН …, като член на СИК № 290500045, Великобритания, Чатам.

ОСВОБОЖДАВА Степанида Степановна Тарлева, ЕГН …, като председател на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

ПРЕНАЗНАЧАВА Степанида Степановна Тарлева, ЕГН …, като член на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

НАЗНАЧАВА Мария Дмитриевна Бобикова, ЕГН …, като председател на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

ОСВОБОЖДАВА Байрям Гюлтенов Реджебов, ЕГН …, като член на СИК № 292700187, Полша, Ленкница.

ОСВОБОЖДАВА Сали Алиев Салиев, ЕГН …, като член на СИК № 292700187, Полша, Ленкница.

НАЗНАЧАВА Димитър Асенов Христов, ЕГН …, като член на СИК № 292700187, Полша, Ленкница.

НАЗНАЧАВА Радко Богданов Геров, ЕГН …, като член на СИК № 292700187, Полша, Ленкница.

ОСВОБОЖДАВА Гроздан Николаев Грозев, ЕГН …, като председател на СИК № 293200224, САЩ, Хюстън, Тексас.

ОСВОБОЖДАВА Петьо Любомиров Върбанов, ЕГН …, като член на СИК № 293200224, САЩ, Хюстън, Тексас.

ПРЕНАЗНАЧАВА Петьо Любомиров Върбанов, ЕГН …, като председател на СИК № 293200224, САЩ, Хюстън, Тексас.

ОСВОБОЖДАВА Николай Владимиров Маринов, ЕГН …, като член на СИК № 294000286, ФР Германия, Манхайм.

НАЗНАЧАВА Мария Василева Трифонова, ЕГН …, като член на СИК № 294000286, ФР Германия, Манхайм.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2830-НР от 24 октомври 2015 г., както следва:

 1. В т.260. Секционна избирателна комисия № 294000279, ФР Германия, Дармщат:

На ред „ЧЛЕН“ да се чете: „ЧЛЕН“ ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА НАНКОВА“, ЕГН …“, вместо Лилия Димитрова Накова, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2830-НР/

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения