Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2830-НР
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., назначени с Решение № 2599-НР от 14 октомври 2015 г., Решение № 2639-НР от 17 октомври 2015 г., Решение № 2695-НР от 20 октомври 2015 г., Решение № 2720-НР от 21 октомври 2015 г., Решение № 2748-НР от 22 октомври 2015 г. и Решение № 2778-НР от 23 октомври 2015 г.

На основание чл. 7, ал. 1, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 104 и чл. 105 от Изборния кодекс и постъпило писмо от МВнР с вх. № НР-04-01-66 от 24.10.2015 г. за промяна в съставите на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Лилия Лозкова Карасавова, ЕГН …, като член на СИК № 290500049, Великобритания, Брайтън.

НАЗНАЧАВА Матьо Ярославов Дервенков, ЕГН …, като член на СИК № 290500049, Великобритания, Брайтън.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Викторова Петрова, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500042, Великобритания, Бристол.

НАЗНАЧАВА Димитър Георгиев Димитров, ЕГН …, като секретар на СИК № 290500042, Великобритания, Бристол.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Петрова Неделева, ЕГН …, като член на СИК № 290500032, Великобритания, Лондон, Баркинг 2.

НАЗНАЧАВА Огнян Стоянов Станчев, ЕГН …, като член на СИК № 290500032, Великобритания, Лондон, Баркинг 2.

ОСВОБОЖДАВА Кирил Николаев Минчев, ЕГН …, като член на СИК № 290500024, Великобритания, Лондон 3.

НАЗНАЧАВА Милена Костадинова Куртева, ЕГН …, като член на СИК № 290500024, Великобритания, Лондон 3.

ОСВОБОЖДАВА Белинда Красимирова Костова, ЕГН …, като член на СИК № 290200006, Австрия, Виена 2.

НАЗНАЧАВА Стефка Иванова Николова, ЕГН …, като член на СИК № 290200006, Австрия, Виена 2.

ОСВОБОЖДАВА Мария Димитриевна Бобикова, ЕГН …, като председател на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

НАЗНАЧАВА Степанида Степановна Тарлева, ЕГН …, като председател на СИК № 292200167, Молдова, Твардица.

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Петров Петров, ЕГН …, като секретар на СИК № 291800160, Люксембург, Люксембург.

НАЗНАЧАВА Славка Николова Гъркова, ЕГН …, като секретар на СИК № 291800160, Люксембург, Люксембург.

ОСВОБОЖДАВА Ивелина Стойнова Шопова, ЕГН …, като член на СИК № 291000097, Испания, Мадрид 1.

НАЗНАЧАВА Иван Благоев Диманков, ЕГН …, като член на СИК № 291000097, Испания, Мадрид 1.

ОСВОБОЖДАВА Надка Грозданова Пращилска, ЕГН …, като секретар на СИК № 291000098, Испания, Мадрид 2.

НАЗНАЧАВА Ивелина Стойнова Шопова, ЕГН …, като секретар на СИК № 291000098, Испания, Мадрид 2.

ОСВОБОЖДАВА Светлана Иванова Минкова, ЕГН …, като председател на СИК № 291000115, Испания, Таррагона.

ОСВОБОЖДАВА Петя Григорова Захариева, ЕГН …, като член на СИК № 291000115, Испания, Таррагона.

ПРЕНАЗНАЧАВА Петя Григорова Захариева, ЕГН …, като председател на СИК № 291000115, Испания, Таррагона.

ОСВОБОЖДАВА Надя Ваньова Тодорова, ЕГН …, като член на СИК № 290600073, Гърция, Волос.

НАЗНАЧАВА Галя Кирилова Петрова, ЕГН …, като член на СИК № 290600073, Гърция, Волос.

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Александрова Костова, ЕГН …, като член на СИК № 294000273, ФР Германия, Мюнхен 3.

НАЗНАЧАВА Людмила Пенева Петкова, ЕГН …, като член на СИК № 294000273, ФР Германия, Мюнхен 3.

НАЗНАЧАВА Лилия Димитрова Накова, ЕГН …, като член на СИК № 294000279, ФР Германия, Дормщат.

ОСВОБОЖДАВА Владимир Тодоров Тодоров, ЕГН …, като секретар на СИК № 294000281, ФР Германия, Дрезден.

ПРЕНАЗНАЧАВА Владимир Тодоров Тодоров, ЕГН …, като член на СИК № 294000281, ФР Германия, Дрезден.

ОСВОБОЖДАВА Елена Христова Борованска, ЕГН …, като член на СИК № 294000281, ФР Германия, Дрезден.

ПРЕНАЗНАЧАВА Елена Христова Борованска, ЕГН …, като секретар на СИК № 294000281, ФР Германия, Дрезден.

 

ОСВОБОЖДАВА Тодорка Иванова Димитрова, ЕГН …, като член на СИК № 291100141, Италия, Фоджа.

НАЗНАЧАВА Десислава Неделчева Русева, ЕГН …, като член на СИК № 291100141, Италия, Фоджа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2835-НР/

Календар

Решения