Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2833
София, 25.10.2015

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу, регистрирана за кандидат за кмет на кметство с. Голямо Ново, община Търговище, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор, с вх. № МИ-09-45 от 25 октомври 2015 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство от Районна прокуратура - Търговище, по бързо производство № 112/2015 г. по описа на ОД на МВР – Търговище, преписка  № 1244/2015 г. на РП – Търговище, на лицето на Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу, ЕГН …, от с. Голямо Ново, община Търговище, област Търговище …, регистрирана за кандидат за кмет на кметство с. Голямо Ново, община Търговище, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приложени са: решение № 154 от 22.09.2015 г. на ОИК – Търговище; предложение вх. № 1244/2015 г. от Любен Иванов – районен прокурор в РП – Търговище; писмо рег. № 363000-6707/2015 г. на разследващ полицай при ОД на МВР – Търговище; свидетелство за съдимост на Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу, издадено на 15.09.2015 г. от Районен съд – гр. Попово.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по бързо производство № 112/2015 г. по описа на ОД на МВР – Търговище, преписка  № 1244/2015 г. на Районна прокуратура – Търговище, на лицето на Нилюфер Хамди Хаджиибрямолу, ЕГН …, от с. Голямо Ново, община Търговище, област Търговище …, регистрирана за кандидат за кмет на кметство с. Голямо Ново, община Търговище, от листата на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения