Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 283-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-234 от 12.08.2011 г. от кмета на община Горна Оряховица, област Велико Търново, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Горна Оряховица.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Горна Оряховица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димо Рачев Димов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Димитрина Йорданова Благоева

 

СЕКРЕТАР:

Тодор Ботев Такиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

 

 

Веселин Иванов Григоров

 

 

Стела Александрова Александрова

 

 

Свилен Христов Сидеров

 

 

Деница Петрова Цветанова

 

 

Ренета Недева Петрова

 

 

Светлин Димитров Спасов

 

 

Нели Милчева Найденова

 

 

Петя Пламенова Иванова-Николова

 

 

Меджнун Емин Мустафа

 

 

Еленка Михайлова Тодорова

 

 

Иван Стефанов Иванов

 

 

Нина Василева Велкова

 

 

Преслав Маринов Сулов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:52 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения