Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2829-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Методи Методиев срещу решение на ОИК – Твърдица № 116 от 20.10.2015 г.

Постъпила е жалба чрез ОИК – Твърдица до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-296/21.10.2015 г. от Методи Методиев срещу решение на ОИК – Твърдица № 116 от 20.10.2015 г., с което е оставен без уважение сигнал с вх. № 130/20.10.2015 г., допълнен с вх. № 131/20.10.2015 г. на ОИК – Твърдица, в който по същество се твърди, че е недопустимо използването на общински дейности за агитиране в полза на кандидата за кмет на община Твърдица Атанас Атанасов, а именно при откриването на стадиона в гр. Твърдица, спортна площадка в с. Шивачево, както и за недопустимо свикване и провеждане на извънредна сесия на Общинския съвет – гр. Твърдица, на която са се „изявявали бивши съветници и кметове по време на предизборна кампания“.

В жалбата пред ЦИК се иска Централната избирателна комисия да се произнесе по законността на посочените в сигналите на жалбоподателя действия на кандидатите за кметове на ПП ГЕРБ и досегашния председател на Общинския съвет – гр. Твърдица.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.

Видно от документите по преписката няма представени надлежни доказателства за нарушения на чл. 182 от ИК по отношение на предизборната агитация, доколкото в случая няма и доказателства за призиви в подкрепа на кандидати на партия, коалиция или инициативен комитет по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ИК във връзка с чл. 182, ал. 1 от ИК на посочените по-горе общински прояви. Освен това, верността на твърдения за заслуги на кандидати за кметове не подлежи на проверка от ЦИК.

Законосъобразността на свикването и провеждането на заседания на общинските съвети е съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация. В случая по въпроса за законосъобразността на свикването и провеждането на сесия на Общинския съвет – гр. Твърдица, на 14.10.2015 г. нито ОИК – Твърдица, нито ЦИК имат правомощия за произнасяне. Още повече, че няма и доказателства за предизборна агитация на тази сесия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 182 и § 1, т. 7 от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Методи Методиев срещу решение на ОИК – Твърдица № 116 от 20.10.2015 г., като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения