Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2799-МИ
София, 26 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация като наблюдатели на представители на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-18-4 от 24.10.2023 г. във връзка със заявлението за регистрация като наблюдатели на упълномощени представители на сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България, регистрирано с Решение № 2741-МИ от 20.10.2023 г. за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. следните лица:

1. Матео Беци (Matteo Bezzi), Италия, номер на паспорт –.

2. Карлос Вегас Гонзалес (Carlos Vegas Gonzales), Испания, номер на паспорт –.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения