Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2751-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: определяне Правила за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 29, § 11 от ПЗР на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1561-МИ от 29 август 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема Правила за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за общински съветници в Столична община на 25 октомври 2015 г., съгласно приложението.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения