Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 275-ЕП
София, 3 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-32 от 30.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 602 (шестстотин и две) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 602 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

1.   Стефан Йорданов Стоянов

2.   Величко Владимиров Иванов

3.   Борислав Петров Гергов

4.   Славчо Петров Йорданов

5.   Недялка Маринова Йорданова

6.   Спаска Йорданова Митева

7.   Красимир Йорданов Велков

8.   Рени Стоилова Величкова

9.   Тошо Иванов Митев

10. Николина Йорданова Димитрова

11. Горанчо Марков Перов

12. Венетка Боянова Добрева

13. Иван Веселинов Добрев

14. Стоил Димитров Добрев

15. Георги Стоилов Добрев

16. Димитрина Маринова Лудачка

17. Антон Красимиров Йорданов

18. Темида Ренева Дамянова

19. Сашка Йорданова Стоянова

20. Елинка Николова Митева

21. Боби Георгиева Ганчева

22. Георги Райчев Янков

23. Десислава Радоева Тодорова

24. Десислава Михайлова Найденова

25. Десислава Стойлова Митова

26. Десислава Стоянова Малинова

27. Детелина Василева Спасова

28. Детелина Величкова Василева

29. Джек Албенов Андонов

30. Дияна Аспарухова Ангелова

31. Дияна Георгиева Иванова

32. Диляна Ангелова Вукадинова

33. Дима Димчова Руменова

34. Димитрина Атанасова Добрева

35. Димитрина Маринова Ангелова

36. Димитър Ивайлов Димитров

37. Димитър Маринов Методиев

38. Димитър Орлинов Радев

39. Димитър Борисов Георгиев

40. Димитър Боянов Стефанов

41. Димитър Василев Митов

42. Димитър Владимиров Димитров

43. Димитър Гюров Нотев

44. Димитър Веселинов Бързанов

45. Димитър Димитров Деянов

46. Димитър Димитров Сергеев

47. Димитър Емилов Емилов

48. Боян Емилов Кирилов

49. Боян Митков Борисов

50. Боян Бориславов Маринов

51. Боян Боянов Бояджиев

52. Боян Василев Генчев

53. Боян Димитров Владимиров

54. Боян Ивайлов Нихайлов

55. Боян Иванов Мирчев

56. Боян Иванов Спасов

57. Боян Ицков Димчев

58. Боян Любенов Георгиев

59. Върбан Бориславов Върбанов

60. Валери Жанов Насов

61. Валентин Велков Петров

62. Валентин Георгиев Видинов

63. Валентин Руменов Димитров

64. Валентин Костадинов Дервишов

65. Валентин Маринов Мулетаров

66. Валентин Методиев Димитров

67. Валентина Василева Стоянова

68. Валентина Красимирова Дамянова

69. Валентина Любомирова Ангелова

70. Валентина Методиева Янкова

71. Васил Трайков Величков

72. Васил Ангелов Нанов

73. Васил Ангелов Христов

74. Васил Антонов Василев

75. Васил Антонов Димитров

76. Васил Асенов Василев

77. Васил Асенов Симеонов

78. Васил Асенов Тодоров

79. Васил Божилов Василев

80. Васил Бориславов Велков

81. Васил Борисов Малинов

82. Васил Боянов Василев

83. Васил Валентинов Димитров

84. Васил Величков Георгиев

85. Васил Георгиев Борисов

86. Васил Георгиев Владов

87. Васил Данайлов Асенов

88. Васил Димитров Стоянов

89. Васил Димитров Христов

90. Васил Рангелов Василев

91. Васил Ромеов Методиев

92. Васил Ивайлов Методиев

93. Васил Иванов Трайков

94. Димитър Павлов Янков

95. Димитър Юлианов Мишев

96. Дичо Дафинов Господинов

97. Дора Бориславова Петрова

98. Дора Иванова Стефанова

99. Евгени Велинов Георгиев

100.  Евгени Димитров Иванов

101.  Евгени Василев Цветанов

102.  Евгени Георгиев Василев

103.  Евгени Георгиев Петров

104.  Евгени Петров Фампарски

105.  Евгени Пламенов Асенов

106.  Евгени Христов Юсейнов

107.  Евтим Симеонов Спасов

108.  Екатерина Владимирова Баракова

109.  Екатерина Христова Методиева

110.  Елена Александрова Георгиева

111.  Елена Георгиева Атанасова

112.  Елена Иванова Ничева

113.  Елена Методиева Атанасова

114.  Елена Петрова Михайлова

115.  Георги Иванов Георгиев

116.  Георги Иванов Георгиев

117.  Георги Крумов Димитров

118.  Георги Кирилов Лазаров

119.  Георги Методиев Тасков

120.  Георги Михайлов Димчев

121.  Георги Николов Димчев

122.  Георги Николов Димчев

123.  Георги Николов Димчев

124.  Георги Петров Василев

125.  Георги Пламенов Асенов

126.  Георги Пламенов Кленов

127.  Георги Спасов Спасов

128.  Георги Стефанов Димчев

129.  Георги Стефанов Сакалийски

130.  Георги Трендафилов Алексиев

131.  Георги Тонев Гюдуров

132.  Георги Филипов Йорданов

133.  Георги Христов Бързанов

134.  Георги Якимов Алекиев

135.  Георги Юрев Найденов

136.  Георги Юлиянов Димчов

137.  Бисер Василев Асенов

138.  Бисер Спасов Иванов

139.  Бисер Райчев Весов

140.  Бисер Митков Борисов

141.  Бисер Станимиров Методиев

142.  Бисер Янков Илиев

143.  Бистра Никлова Айдарска

144.  Благовест Калоянов Стоянов

145.  Благой Ангелов Методиев

146.  Благой Иванов Кирилов

147.  Благой Милчов Гочев

148.  Богдана Миткова Димитрова

149.  Бгомил Василев Асенов

150.  Богомил Асенов Трайков

151.  Богомил Запринов Станков

152.  Богомил Илиев Нанов

153.  Богомил Пламенов Янков

154.  Богомил Станков Николов

155.  Божидар Спасов Миланов

156.  Борис Боянов Василев

157.  Борис Валентинов Георгиев

158.  Борис Василев Георгиев

159.  Борис Василев Дончев

160.  Борис Желязков Тодоров

161.  Борис Иванов Николов

162.  Борис Тодоров Андонов

163.  Борислав Василев Дончев

164.  Борислав Руменов Ангелов

165.  Борислав Василев Николов

166.  Борислав Василев Спасов

167.  Борислав Георгиев Бранков

168.  Борислав Димитров Генчев

169.  Борислав Методиев Трайков

170.  Борислав Мирчов Божилов

171.  Борислав Милчов Стойлов

172.  Борислав Митков Малинов

173.  Борислав Красимиров Бориславов

174.  Боряна Ангелова Петрова

175.  Боряна Методиева Ангелова

176.  Боряна Янкова Борисова

177.  Бицидар Руменов Стоянов

178.  Бойка Асенова Стоянова

179.  Бойка Борисова Василева

180.  Бойка Василева Дончева

181.  Ели Георгиева Стефанова

182.  Ели Якимова Михайлова

183.  Елка Андонова Кутрева

184.  Елка Младенова Николова

185.  Ема Димитрова Борисова

186.  Емануил Живков Пенов

187.  Емил Валентинов Димитров

188.  Емил Борисов Русев

189.  Емил Велинов Трайков

190.  Емил Георгиев Бранков

191.  Емил Георгиев Пиргов

192.  Емил Каменов Борисов

193.  Емил Стойлов Митев

194.  Емил Юлианов Александров

195.  Емилия Благовестова Стойлова

196.  Емилия Николова Йосифова

197.  Емиля Ангелова Борисова

198.  Емилия Антонова Зхариева

199.  Емилия Велинова Петрова

200.  Емилия Георгиева Георгиева

201.  Емилия Димитрова Тодорова

202.  Емилия Емилова Захариева

203.  Зорница Александрова Рангелова

204.  Зорница Антонова Сотирова

205.  Зорница Стефанова Димитрова

206.  Зоя Николова Маринова

207.  Зоя Асенова Асенова

208.  Зоя Асенова Стефанова

209.  Зоя Благова Тодорова

210.  Зоя Бориславова Малинова

211.  Зоя Борисова Николова

212.  Зоя Гарова Асенова

213.  Зоя Георгиева Стойкова

214.  Зоя Иванова Дамянова

215.  Зоя Светланова Петрова

216.  Зоя Стоянова Славчова

217.  Зоя Тодорова Петрова

218.  Зоя Христова Ангелова

219.  Зоя Яворова Николова

220.  Зоя Янкова Славчева

221.  Зоя Юлианова Илиева

222.  Ради Боянов Владимиров

223.  Радка Ицкова Василева

224.  Радка Костадинова Лазарова

225.  Радослав Величков Занев

226.  Радослав Янков Михайлов

227.  Георги Александров Марков

228.  Георги Георгиев Асенов

229.  Георги Димитров Петров

230.  Георги Красимиров Борисов

231.  Георги Методиев Тодоров

232.  Георги Николов Малинов

233.  Георги Николов Петров

234.  Георги Трайков Атанасов

235.  Георги Арсов Ангелов

236.  Георги Ангелов Мирославов

237.  Георги Антонов Бояджиев

238.  Георги Асенов Янков

239.  Георги Благовестов Митев

240.  Георги Бориславов Въжаров

241.  Георги Борисов Нанов

242.  Георги Боянов Стоянов

243.  Георги Василев Албарииски

244.  Георги Василев Борисов

245.  Георги Василев Георгиев

246.  Георги Василев Георгиев

247.  Славка Николаева Методиева

248.  Зорница Филипова Ферадова

249.  Асен Николаев Рангелов

250.  Огнян Георгиев Цветков

251.  Райна Илиева Нинова

252.  Дора Борисова Василева

253.  Светла Димитрова Георгиева

254.  Трайко Ангелов Боянов

255.  Дафинка Ангелова Янкова

256.  Янко Александров Райчов

257.  Яким Димитров Асенов

258.  Лина Венциславова Асенова

259.  Даниела Живкова Христова

260.  Десислава Стоилова Митева

261.  Райна Методиева Георгиева

262.  Васил Стоилов Стойков

263.  Славчо Василев Михайлов

264.  Асен Бориславов Мирчев

265.  Кирил Милчов Василев

266.  Боян Михайлов Георгиев

267.  Васил Янков Иванов

268.  Иво Методиев Тодоров

269.  Денка Бориславова Генчева

270.  Емилия Николаева Иванова

271.  Зоя Ангелова Боянова

272.  Иван Николов Иванов

273.  Кирил Иванов Велинов

274.  Петър Красимиров Огнянов

275.  Борис Ясенов Боянов

276.  Василка Борисова Димитрова

277.  Николай Василев Василев

278.  Деяна Крумова Николова

279.  Димитър Ангелов Иванов

280.  Мартин Славчов Алексиев

281.  Райчо Аспарухов Михайлов

282.  Методи Николов Коцев

283.  Надка Върбанова Алексиев

284.  Иван Славчов Петров

285.  Пламен Личов Пенов

286.  Христина Георгиева Митева

287.  Велко Георгиев Малинов

288.  Юлиян Мариов Методиев

289.  Живка Михайлова Георгиева

290.  Янка Димитрова Русева

291.  Рени Василева Генчева

292.  Васил Бориславов Дончев

293.  Десислава Атанасова Асенова

294.  Иванка Христова Димчева

295.  Стефан Петров Дончев

296.  Красимир Найденов Найденов

297.  Тодор Василев Генчев

298.  Василка Трайкова Величкова

299.  Райна Асенова Томанова

300.  Цветанка Иванова Малинова

301.  Юлияна Найденова Димчева

302.  Янко Божилов Мирчев

303.  Иванка Славчева Стойкова

304.  Димитър Янков Русев

305.  Румен Василев Генчев

306.  Веселина Тодорова Цветкова

307.  Васил Георгиев Василев

308.  Ася Янкова Методиева

309.  Анета Илиева Петрова

310.  Ивайло Василев Найденова

311.  Велика Николова Христова

312.  Ана Романова Илиева

313.  Васил Стефанов Николов

314.  Николай Георгиев Пацев

315.  Данче Георгиева Николова

316.  Цветанка Иванова Георгиева

317.  Еленка Иванова Асенова

318.  Крум Георгиев Петров

319.  Трайко Илиев Татулов

320.  Елена Иванова Татулова

321.  Пенка Вапирнова Янкова

322.  Надежда Александрова Славчева

323.  Анка Асенова Исмаилова

324.  Зоя Ивайлова Асенова

325.  Гюргена Янакиева Огнянова

326.  Йордан Асенов Стойков

327.  Галя Райчова Янкова

328.  Райна Руменова Янкова

329.  Васил Тодоров Стоянов

330.  Иван Николов Димчов

331.  Кирил Петров Вучков

332.  Красимир Кирчов Петров

333.  Лалка Василева Янкова

334.  Димитър Христов Димчев

335.  Емилия Григорова Кирова

336.  Евгени Георгиев Митев

337.  Жана Любчова Стоянова

338.  Роза Иванова Христова

339.  Айтен Мутиш Сали

340.  Албена Димитрова Малинова

341.  Борис Запринов Христов

342.  Велин Стоянов Миланов

343.  Георги Костадинов Крумов

344.  Димитър Борисов Николов

345.  Даниела Георгиева Цветкова

346.  Емилия Трайкова Замфирова

347.  Емилия Истилянова Иванова

348.  Зоя Василкина Мирчева

349.  Васил Стойчов Методиев

350.  Мая Димитрова Момчилова

351.  Мариана Георгиева Петрова

352.  Маргарита Методиева Велинова

353.  Методи Димитров Янков

354.  Никола Борисов Димчев

355.  Николай Кирилов Василев

356.  Райна Асенова Методиева

357.  Сашка Робертова Димчева

358.  Светла Василева Таскова

359.  Кирил Василев Тасков

360.  Теменужка Христова Петрова

361.  Фиданка Донкова Димитрова

362.  Крум Петров Спасов

363.  Ангел Янков Стойков

364.  Асен Найденов Найденов

365.  Аврам Златанов Бенчев

366.  Николай Георгиев Малинов

367.  Василка Георгиева Димитрова

368.  Георги Георгиев Пиргов

369.  Методи Георгиев Панев

370.  Милчо Методиев Янков

371.  Мариана Александрова Таскова

372.  Боряна Атанасова Янкова

373.  Ани Станкова Здравкова

374.  Василка Атанасова Малинова

375.  Фанка Димитрова Илиева

376.  Албена Василева Алексова

377.  Янко Филипов Янков

378.  Веска Арсова Райчова

379.  Емилия Траянова Георгиева

380.  Борис Василев Христов

381.  Виолета Славчева Христова

382.  Милан Трайков Янков

383.  Янко Трайков Шарков

384.  Катя Василева Трайкова

385.  Красимир Пламенов Пашов

386.  Лиляна Райчева Атанасова

387.  Янко Александров Тодоров

388.  Трайчо Живков Стефанов

389.  Илчо Мариов Манолов

390.  Снежана Иванова Момчилова

391.  Надежда Александрова Илиева

392.  Велика Владова Илиева

393.  Спаска Методиева Методиева

394.  Димитър Борисов Сотиров

395.  Славчо Мартинов Стоилов

396.  Валентина Младенова Лозанова

397.  Биляна Янкова Малинова

398.  Янко Мартинов Радев

399.  Борислав Любенов Янев

400.  Георги Янков Веселов

401.  Теменужка Методиева Атанасова

402.  София Руменова Димитрова

403.  Даниела Василева Георгиева

404.  Крум Василев Тасков

405.  Наташа Спасова Христова

406.  Троян Методиев Петров

407.  Наташа Илчова Юлиянова

408.  Василка Иванова Симеонова

409.  Любен Василев Михайлов

410.  Албена Петрова Илиева

411.  Личо Пламенов Пенов

412.  Николай Бориславов Спасов

413.  Силвия Костадинова Богданова

414.  Теменужка Данаилова Божилова

415.  Христина Василева Димитрова

416.  Иван Бориславов Стоименов

417.  Методи Петров Илиев

418.  Анка Петрова Димитрова

419.  Силвана Иванова Руменова

420.  Георги Любенов Василев

421.  Здравка Бориславова Божилова

422.  Василка Иванова Николова

423.  Марияна Методиева Спасова

424.  Таша Йорданова Михайлова

425.  Валентин Иванов Величков

426.  Камелия Александрова Малинова

427.  Искра Димитрова Андонова

428.  Методи Генчов Михайлов

429.  Ася Любенова Александрова

430.  Зорница Иванова Георгиева

431.  Георги Крумов Митов

432.  Румяна Димчова Стоянова

433.  Люба Стефанова Илиева

434.  Мирослав Трайков Илиев

435.  Даниела Любчова Янкова

436.  Лиляна Стефанова Илиева

437.  Станислав Арсов Ангелов

438.  Георги Игнатов Георгиев

439.  Камелия Милчова Борисова

440.  Албена Александрова Райчова

441.  Биляна Боянова Георгиева

442.  Виолета Живкова Стоименова

443.  Янко Руменов Иванов

444.  Васил Методиев Тасков

445.  Мирослав Руменов Димитров

446.  Асен Якимов Иванов

447.  Ася Александрова Таскова

448.  Георги Василев Стойков

449.  Георги Владов Стойков

450.  Надежда Бисерова Асенова

451.  Юлия Янкова Малинова

452.  Илия Трайков Нанов

453.  Катя Костадинова Петрова

454.  Лиляна Георгиева Янакиева

455.  Васил Янков Методиев

456.  Методи Стефанов Мирчов

457.  Стефка Мариова Иванова

458.  Емил Николов Димитров

459.  Василка Петрова Бисерова

460.  Ангел Георгиев Ангелов

461.  Георги Иванов Нанов

462.  Стефка Стоянова Димитрова

463.  Меймире Мутева Демирова

464.  Надежда Стоянова Благоева

465.  Виолета Спасова Етрополска

466.  Славейка Янкова Рангелова

467.  Зоран Йорданов Илиев

468.  Трайчо Найденов Георгиев

469.  Трайко Стахилов Стефанов

470.  Христина Крумова Таскова

471.  Ана Найденова Георгиева

472.  Силвана Стоянова Мирчева

473.  Пламен Николаев Янков

474.  Силвия Димитрова Тренева

475.  Младен Костадинов Тренов

476.  Радостин Сергеев Сапунджиев

477.  Веселин Димитров Христов

478.  Бейхан Фикрет Мюмюн

479.  Шенол Фикрет Мюмюн

480.  Ерджан Ейвазов Сапунджиев

481.  Илхан Шакир Алиосман

482.  Антония Илиева Илиева

483.  Надежда Николова Илиева

484.  Петко Кирилов Георгиев

485.  Кристина Красимирова Найденова

486.  Росица Цанкова Иванова

487.  Стоянка Георгиева Иванова

488.  Спаска Димитрова Ковачева

489.  Даниел Цветанов Николов

490.  Методи Венциславов Митрев

491.  Цветан Тодоров Николов

492.  Цветелина Михайлова Христова

493.  Румен Димитров Симеонов

494.  Атанаска Славчева Радославова

495.  Иван Асенов Ковачев

496.  Любка Миланова Георгиева

497.  Елена Методиева Цветкова

498.  Антон Димитров Ковачев

499.  Митко Мигленов Митков

500.  Николай Владимиров Стойков

501.  Елена Иванова Ангелова

502.  Любица Спасова Ангелова

503.  Силвия Георгиева Йорданова

504.  Екатерина Илиева Велинова

505.  Илия Начев Иванов

506.  Янка Георгиева Бонева

507.  Славка Методиева Бикарска

508.  Мирослав Тодоров Стоянов

509.  Милан Методиев Миланов

510.  Десислава Веселинова Асенова

511.  Теодора Тодорова Христова

512.  Стефка Георгиева Стефанова

513.  Димитър Петров Ночев

514.  Ива Божидарова Добрева

515.  Айдън Димитров Минков

516.  Александър Асенов Александров

517.  Александър Валентинов Бейков

518.  Александър Милчев Михайлов

519.  Ангел Запринов Ангелов

520.  Анели Цветанов Костов

521.  Асен Хариев Башов

522.  Аспарух Валериев Костадинов

523.  Аян Николов Комсийски

524.  Бисер Алипиев Кастаманов

525.  Благовест Ивайлов Петров

526.  Богомил Петков Костов

527.  Борис Богданов Богданов

528.  Борис Янков Асенов

529.  Ваклин Янков Башев

530.  Валентин Кръстев Иванов

531.  Васил Асенов Асенов

532.  Васил Сашков Николов

533.  Велин Миланов Ковачев

534.  Величко Велков Боюклиев

535.  Велю Филипов Калайджиев

536.  Венцислав Кирилов Петров

537.  Веско Тошков Ханджиев

538.  Виктор Красимиров Вътов

539.  Владимир Филипов Кошеров

540.  Владимир Цветанов Банов

541.  Вячеслав Дмитриевич Коновалов

542.  Георги Борисов Иванов

543.  Георги Ивайлов Петров

544.  Георги Илиев Георгиев

545.  Георги Коцов Игнатов

546.  Георги Николов Стойков

547.  Георги Стоянов Виделов

548.  Данаил Петков Костов

549.  Дело Колев Шатов

550.  Димитър Йосков Илиев

551.  Зюлкер Баязитов Мустафов

552.  Иван Николаев Малинов

553.  Иван Пенчев Пенчев

554.  Иванка Илиева Илиева

555.  Ивелин Влайков Иванов

556.  Илия Методиев Методиев

557.  Илия Петров Велинов

558.  Йоско Найденов Илиев

559.  Калин Насков Бонев

560.  Костадин Георгиев Трендафилов

561.  Красимир Огнянов Христов

562.  Левент Юсмен Исмаил

563.  Марин Ангелов Ангелов

564.  Марин Методиев Богданов

565.  Метин Мурад Мустафа

566.  Методи Йосков Атанасов

567.  Минчо Димитров Мишев

568.  Мирослав Александров Пунев

569.  Митко Иванов Дечев

570.  Михаил Емилов Петров

571.  Николай Йосков Найденов

572.  Николай Кръстев Балачев

573.  Нина Тодорова Миткова

574.  Огнян Александров Йонов

575.  Павел Младенов Бенин

576.  Павлин Бойков Иванчев

577.  Пламен Рослаев Босашки

578.  Райчо Иванов Илиев

579.  Светослав Симов Мароков

580.  Серкан Салибрям Мустафа

581.  Сидер Валентинов Данчев

582.  Славчо Стратков Славчев

583.  Станимир Костадинов Богданов

584.  Станислав Спасов Славчев

585.  Стефан Бойков Ружинов

586.  Танер Бехчетов Садулов

587.  Хайредин Мехмед Мехмед

588.  Хамди Али Карахалил

589.  Христо Георгиев Пенчев

590.  Цветан Милчов Петров

591.  Цветелин Кръстев Балачев

592.  Шаип Шукри Шаип

593.  Шемсидин Неждет Мехмед

594.  Юлиан Асенов Александров

595.  Юлиян Велинов Башев

596.  Юмер Ерол Омар

597.  Валентин Иванов Смирийски

598.  Любомир Иванов Смирийски

599.  Десислава Иванова Ненкова

600.  Василена Петрова Велинова

601.  Веска Кирилова Александрова

602.  Елена Пейчева Кучкова

 

Отказва да регистрира следните лица:

Десислава Стойова Митова

Георги Иванов Нанов

Георги Милчов Костов

Благой Райчев Юлиянов

Георги Владов Нанов

Веселин Димитров Христов

Асен Николов Димитров

Иван Кирчов Петров

Борис Василев Христов

Димитър Зоранов Димитров

Пламен Владов Асенов

Бойчо Янков Радославов

Александър Славчев Чавдаров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

321-ЕП/

Календар

Решения