Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2742-МИ
София, 23 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2446-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК относно промени в състава на ОИК – Руен

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2446-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК, както следва:

- името на назначения за зам.-председател на ОИК Милена Димитрова Панайотова да се чете „Милена Иванова Панайотова“.

На назначения зам.-председател да се издаде ново удостоверение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

2446-МИ/

Календар

Решения