Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2735-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 25 от 21.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“, представлявано от Адриан Росенов Тодоров, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 16.10.2015 г. от Кюстендилски окръжен съд, по ф.д. № 7/2013 г.; пълномощно от Адриан Росенов Тодоров, представляващ сдружението, в полза 462 (четиристотин шестдесет и две) лица – представители на „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“; списък, подписан от представляващия сдружението, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 21.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 442 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Двадесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 442 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Адриан Росенов Тодоров

2.       

Силвия Андонова Николова

3.       

Милена Кирилова Николова

4.       

Валери Любенов Коларов

5.       

Павел Стоименов Петришки

6.       

Антон Димитров Георгиев

7.       

Борислава Георгиева Накова

8.       

Владимир Каменов Котев

9.       

Камелия Владимирова Митова

10.  

Нина Янкова Михайлова

11.  

Калин Христов Крумов

12.  

Лъчезар Иванов Йорданов

13.  

Ивайло Христов Стоянов

14.  

Бойко Бойков Фергов

15.  

Милена Николова Янкова

16.  

Стамен Асенов Балабанов

17.  

Вяра Василева Клинчарска

18.  

Десислава Андреева Георгиева

19.  

Христина Цанова Андонова

20.  

Анелия Георгиева Тетикова

21.  

Християн Васков Владимиров

22.  

Георги Йорданов Карамфилов

23.  

Елена Василева Стойкова

24.  

Росица Иванова Евтимова

25.  

Венета Василева Габерова

26.  

Ирена Василева Гошова - Шарова

27.  

Валентин Боянов Стойков

28.  

Боян Боянов Миланов

29.  

Лена Лозанова Миланова

30.  

Кирил Йорданов Мицов

31.  

Анета Славчова Георгиева

32.  

Людмил Николаев Иванов

33.  

Елеонора Иванова Гъркова

34.  

Пламен Димитров Цоцомански

35.  

Весела Славчова Божкова

36.  

Мария Боянова Петрова

37.  

Евелина Евгениева Стойнева

38.  

Даниела Крумова Трайкова

39.  

Маргарита Атанасова Шодева

40.  

Живка Добринова Ангелова

41.  

Цветанка Кирилова Зарева

42.  

Петър Лоренцо Кацарски

43.  

Моравка Василева Аначкова

44.  

Сашка Василева Радева

45.  

Димитринка Младенова Петрова

46.  

Анка Боянова Велинова

47.  

Силвия Симеонова Георгиева

48.  

Стефан Борисов Стаменов

49.  

Васка Стойнева Евтимова

50.  

Димитринка Първанова Георгиева

51.  

Тодор Кирилов Симеонов

52.  

Райна Богданова Заячка

53.  

Моника Валериева Миланова

54.  

Марианка Димитрова Стоилова

55.  

Анелия Симеонова Стефанова

56.  

Василена Росенова Манова

57.  

Бойчо Иванов Георгиев

58.  

Стоян Иванов Иванов

59.  

Росица Димитрова Котева

60.  

Елена Ганчова Миленска

61.  

Петър Методиев Минев

62.  

Дияна Петрова Минева

63.  

Костадин Стоянов Вучков

64.  

Джулия Иванова Андонва

65.  

Петър Славев Кашкин

66.  

Мартин Красимиров Харизанов

67.  

Людмила Димитрова Кашкина

68.  

Борислава Димитрова Манасиева

69.  

Илиан Кирилов Христов

70.  

Атанаса Йорданова Везенкова

71.  

Слави Петров Кашкин

72.  

Калояна Ресева Георгиева

73.  

Руска Димитрова Георгиева

74.  

Веселина Крумова Чочева

75.  

Станислав Кирилов Андонов

76.  

Галина Георгиева Стойчева

77.  

Детелин Цветелинов Цветков

78.  

Таня Асенова Николова

79.  

Васил Петков Нейков

80.  

Георги Райчов Василев

81.  

Славяна Милчова Симеонова

82.  

Димитър Йорданов Павлов

83.  

Светла Атанасова Антова

84.  

Васко Росенов Манов

85.  

Десислава Райчова Николова

86.  

Адела Георгиева Харалампиева

87.  

Любка Драганова Гошева

88.  

Димитър Иванов Стоилов

89.  

Веска Асенова Зашева

90.  

Ирена Веселинова Пенева

91.  

Радина Георгиева Атанасова

92.  

Людмила Василева Стоименова

93.  

Мая Грозданова Николова

94.  

Вергиня Иванова Митрева

95.  

Ивайло ДимовТодоров

96.  

Ангел Борисов Петров

97.  

Евелина Емилова Стоянова

98.  

Славяна Николова Хелси

99.  

Верка Кирилова Сотирова

100.                     

Гергана Николова Грозданова

101.                     

Ива Георгиева Стоименова

102.                     

Александър Младенов Йовчев

103.                     

Милена Емилова Маркова

104.                     

Александра Георгиева Янчовска

105.                     

Богомил Йорданов Анев

106.                     

Искра Мавнасиева Маркова

107.                     

Иван Петров Евтимов

108.                     

Денислава Кайчова Драганова

109.                     

Венета Димитрова Карадачка

110.                     

Зоя Славчова Алексиева

111.                     

Цветелина Бориславова Симеонова

112.                     

Владислав Любомиров Христов

113.                     

Александра Янкова Манасиева

114.                     

Веска Андонова Славова

115.                     

Цветелина Димитрова Миланова

116.                     

Мария Любомирова Димитрова

117.                     

Кирил Йорданов Димитров

118.                     

Христина Валентинова Пенкова

119.                     

Камен Георгиев Михалков

120.                     

Даниела Емилова Евгениева

121.                     

Ива Иванова Манчева

122.                     

Алексъндър Насков Стаменков

123.                     

Филип Сергеев Еленков

124.                     

Милена Томова Еленкова

125.                     

Соня Йорданова Младенова

126.                     

Василка Николова Николова

127.                     

Цветанка Раденкова Христова

128.                     

Людмила Йорданова Стоянова

129.                     

Румяна Пенева Венева - Златкова

130.                     

Бойко Генчев Димитров

131.                     

Илка Тодорова Станкова

132.                     

Ирена Йорданова Андонова

133.                     

Румяна Атанасова Ангелова

134.                     

Ярмила Владимирова Ямборска

135.                     

Савина Петрова Георгиева

136.                     

Деяна Михайлова Гергинова

137.                     

Николай Георгиев Ганев

138.                     

Даниел Георгиев Сираков

139.                     

Мария Благоева Жекова

140.                     

Антонина Михайлова Давидкова

141.                     

Ангелина Димитрова Бояджиева

142.                     

Иван Драганов Стаменков

143.                     

Младенка Павлова Стаменкова

144.                     

Росен Иванов Николов

145.                     

Славян Петров Грънчаров

146.                     

Даниела Емилова Найденска

147.                     

Малинка Любомирова Стойкова

148.                     

Елена Христова Миленкова

149.                     

Орлин Огнянов Балабанов

150.                     

Силвия Бориславова Испорска - Гелева

151.                     

Емилия Дойчова Паунова

152.                     

Моника Димитрова Пейчева

153.                     

Зорница Иванова Кирилова

154.                     

Красимир Владимиров Ризов

155.                     

Боряна Тончова Здравкова

156.                     

Бойка Владимирова Григорова

157.                     

Елена Любомирова Близнакова

158.                     

Теменужка Борисова Митева

159.                     

Калинка Тихомирова Коцева

160.                     

Антоанета Радойчова Стоянова

161.                     

Вера Василева Лаговска

162.                     

Соня Георгиева Стоилова

163.                     

Светлозар Валериев Момчилов

164.                     

Илонка Димитрова Попова

165.                     

Мариела Симеона Иванова

166.                     

Елка Дамянова Добрева - Борисова

167.                     

Слав Радославов Раденков

168.                     

Гергана Александрова Миланова

169.                     

Евелина Димитрова Ангелова

170.                     

Албена Стоянова Раденкова

171.                     

Диана Борисова Симеонова

172.                     

Мелина Миленова Попова

173.                     

Александър Душков Добрев

174.                     

Мария Емилова Кюркчиева-Добрева

175.                     

Мартин Валериев Янкулов

176.                     

Ирена Йорданова Арсова

177.                     

Даниела Райчова Попова

178.                     

Сергей Василиевич Дубровин

179.                     

Мартин Бисеров Георгиев

180.                     

Йорданка Добринова Борисова

181.                     

Борис Боянов Миленков

182.                     

Даниела Йорданова Деникова

183.                     

Искра Борисова Георгиева

184.                     

Катя Димитрова Хаджийска

185.                     

Райчо Георгиев Стойков

186.                     

Даниела Симеонова Христова

187.                     

Георги Стоянов Иванов

188.                     

Теменужка Атанасова Карпузова

189.                     

Марио Иванов Михайлов

190.                     

Мария Георгиева Митева

191.                     

Мариолка Кирилова Борисова

192.                     

Нели Страхилова Мицова

193.                     

Йордан Стоянов Иванов

194.                     

Емилиян Евгениев Антонов

195.                     

Росен Миланов Шопски

196.                     

Росица Ганчева Стойкова

197.                     

Михаил Иванов Михайлов

198.                     

Снежка Стоева Пенева - Тончева

199.                     

Магдалена Димчова Узунска

200.                     

Радостина Асенова Костадинова

201.                     

Даниела Данчова Христова

202.                     

Симона Бориславова Янева

203.                     

Стефка Сашева Узунова

204.                     

Кирил димитров Кирилов

205.                     

Николай Валентинов Атанасов

206.                     

Венета Симеонова Крумова

207.                     

Тодорка Стоилова Кирилова

208.                     

Елизабет Манолова Гинчева

209.                     

Моника Росенова Любенова

210.                     

Борислава Иванова Драганова

211.                     

Олга Станкева Везенкова

212.                     

Стефка Пламенова Шушкова

213.                     

Таня Милославова Боянова

214.                     

Николай Йорданов Йорданов

215.                     

Снежина Борисова Стойкова

216.                     

Антонина йорданова Гешева - Димитрова

217.                     

Васко димитров Димитров

218.                     

Анелия Ганчова Младенова

219.                     

Димитринка Стойнева Мирчева - Атанасова

220.                     

Елеонора Йорданова Кацарова

221.                     

Михаела Райчова Христова

222.                     

Мая Миткова Николова

223.                     

Ивона Любомирова Стоянова - Иванова

224.                     

Десислава Димитрова Йорданова

225.                     

Людмил Атанасов Темелакиев

226.                     

Анета Ананиева Янакиева

227.                     

Евдокия Георгиева Зарева

228.                     

Кирил Димитров Костов

229.                     

Соня Драганова Димитрова

230.                     

Елеонора Димитрова Главева

231.                     

Силвия Руменова Каралийска

232.                     

Елеонора Николайчова Борисова

233.                     

Зорница Здравкова Борисова

234.                     

Венцислав Детелинов Георгиев

235.                     

Мая Иванова Давидкова

236.                     

Искра Тихолова Хаджийска

237.                     

Любляна Любомирова Хаджийска

238.                     

Венелина Богомилова Лилова

239.                     

Златимира Здравкова Симеонова

240.                     

Румен Иванов Ушанов

241.                     

Соня Иванова Иванова

242.                     

Емилия Симеонова Алексова

243.                     

Марияна Василева Йонева

244.                     

Камелия Емилова Николова

245.                     

Мария Миланова Лазарова

246.                     

Анка Стоянова  Лютова

247.                     

Тонка Давидкова Стоева

248.                     

Красимира Симеонова Кирилова

249.                     

Снежинка Георгиева Костазинова

250.                     

Еленка Боисова Тасева

251.                     

Цветелина Атанасова Базовичка

252.                     

Александър Данчов Борисов

253.                     

Веселин Георгиев Георгиев

254.                     

Маргарита Венциславова Дивитрова

255.                     

Валентина Георгиева Алексова

256.                     

Нина Панайотова Димитрова

257.                     

Виолета Кирилова Смиленова

258.                     

Антоанета Йорданова Димитрова

259.                     

Теменужка Бориславова Велинова

260.                     

Михаела Ангелова Спасова

261.                     

Десислава Сашкова Димитрова

262.                     

Елисавета Христова Борумлиева

263.                     

Соня Панайотова Атанасова

264.                     

Мирослава Радославова Христова

265.                     

Габриела Красимирова Владимирова

266.                     

Росица Стефанова Карамфилова

267.                     

Ясен Сашков Деянов

268.                     

Лъчезар Николов Веселинов

269.                     

Йорданка Георгиева Иванчева

270.                     

Елена Манолова Тодорова

271.                     

Румен  Благоев Манов

272.                     

Стойна Димитрова Куцилова

273.                     

Наташа Александрова Христова

274.                     

Румяна Благоева Павлова

275.                     

Камелия Асенова Михайлова

276.                     

Ина Николова Игнатова

277.                     

Пламен Венциславов Попов

278.                     

Милена Георгиева Димитрова

279.                     

Сергей Людмилов Иванов

280.                     

Любен Владимиров Миленков

281.                     

Наделина Богданова Манова

282.                     

Мартин Людмилов Тасков

283.                     

Цветанка Атанасова Павлова

284.                     

Атанас Огнянов Василев

285.                     

Люблана Антонова Малинова

286.                     

Анелия Методиева Драганова

287.                     

Софка Михайлова Терзийска

288.                     

Красимир Георгиев Милев

289.                     

Валентин Димитров Богданов

290.                     

Илинка Борисова Жежова

291.                     

Иво Кирилов Стойков

292.                     

Живко Крумов Михайлов

293.                     

Галя Бориславова Пешева

294.                     

Елица Найденова Стоянова

295.                     

Ивайло Бисеров Георгиев

296.                     

Радостина Венциславова Стоянчова

297.                     

Петя Любенова Везенкова

298.                     

Антонина Антова Ангелова

299.                     

Красимира Николова Грънчарова

300.                     

Райна Иванова Теодосиева

301.                     

Емилия Цветанова Стойкова

302.                     

Кристина Кирилова Любенова

303.                     

Костадин Божинов Гинов

304.                     

Пенка Крумова Андонова

305.                     

Цветелина Николаева Грънчарска

306.                     

Огнян Руменов Андонов

307.                     

Ася Кирилова Ковачева

308.                     

Бинка Венкова Корубанска

309.                     

Валери Бориславов Стоименов

310.                     

Даниел Венциславов Тасков

311.                     

Крум Иванов Тодоров

312.                     

Георги Бориславов Спасов

313.                     

Людмил Красимиров Сираков

314.                     

Цветелина Иванова Стоичкова

315.                     

Миглена Тодорова димитрова

316.                     

Веселка Борисова Владимирова

317.                     

Райна Петрова Йорданова

318.                     

Янка Йорданова Возданска

319.                     

Детелина Йорданова Петрова

320.                     

Лилия Стойнева Миладинава

321.                     

Таня Атанасова Фъркова

322.                     

Георги Йорданов Точев

323.                     

Цветелина Йорданова Кукова

324.                     

Силвия Стефанова Иванова

325.                     

Роза Мануилова Кирилова

326.                     

Йорданка Райчова Велинова

327.                     

Анастасия лазарова Петрова

328.                     

Росица Борисова Въжарова

329.                     

Марио Иванов Цветков

330.                     

Борянка Миланова Миланова

331.                     

Владимир Младенов Христов

332.                     

Петър Йорданов  Петров

333.                     

Кирил Василев Колешански

334.                     

Галя Ангелова Йорданова

335.                     

Росен Дамянов Стоев

336.                     

Невена Тодорова Колевска

337.                     

Леонид Василев Мутавджиев

338.                     

Симеон Георгиев Манчев

339.                     

Пламен Евтимов Багалийски

340.                     

Светла Йорданова Стоименова

341.                     

Красимир Никифоров Васев

342.                     

Георги Василев Димитров

343.                     

Кирил Зафиров Петров

344.                     

Виктория Стоянова Иванова

345.                     

Васил Славчов Димчев

346.                     

Людмила Иванова Гребенарова

347.                     

Емил Василев Костадинов

348.                     

Милена Димитрова Владимирова

349.                     

Светлин Манолов Лозанов

350.                     

Николай Рангелов Станчев

351.                     

Тони Витанов Тонев

352.                     

Борис Дамянов Борисов

353.                     

Елвира Василиева Димитрова

354.                     

Андрей Златков Якимов

355.                     

Наталия Седефчова Веселинова

356.                     

Ивона Митова Александрова

357.                     

Ася Кръстева Свиленова

358.                     

Антония Цветанова Стаменкова

359.                     

Венета Петрова Шопова

360.                     

Керана Страхилова Костадинова

361.                     

Светослава Димитрова Стефанова

362.                     

Любен Никифоров Ушев

363.                     

Иванка Драганова Тонева

364.                     

Николай Валентинов Николов

365.                     

Николай  Стоилов Николов

366.                     

Йорданка Петрова Джагалова

367.                     

Диана Иванова Димитрова

368.                     

Антон Георгиев Андонов

369.                     

Валери Благоев Гегов

370.                     

Венета Александрова Пейчева

371.                     

Лиляна Димитрова Христова

372.                     

Фиданка Андонова  Гешева

373.                     

Йордан Димитров Борисов

374.                     

Валентин Димчов Ковачки

375.                     

Жулиета Людмилова Димитрова

376.                     

Асен Атанасов Илиев

377.                     

Асенчо Георгиев Йорданов

378.                     

Василка Георгиева Тупанкова

379.                     

Живко Иванов Гонев

380.                     

Любка Иванова Савова

381.                     

Жана Райчова Алексова

382.                     

Благой Стойнев Ябукарски

383.                     

Вилислава Иванова Алексова

384.                     

Васил Димитров Василев

385.                     

Десислава Красимирова Георгиева

386.                     

Камелия Красимирова Миленкова

387.                     

Таня Радкова Попова

388.                     

Иван Тончев Данчев

389.                     

Снежана Петрова Георгиева

390.                     

Евелина Николова Христова

391.                     

Венетка Борисова Стоилова

392.                     

Антоанета Димчева Петкова

393.                     

Миглена Добрева Тасева

394.                     

Николай Любомиров Иванов

395.                     

Десислава Богомилова Пилитова

396.                     

Таня Каменова Атанасова - Здравкова

397.                     

Емилиян Венциславов Йорданов

398.                     

Елиза Красимирова Мандалска

399.                     

Ангелина Иванова Иванчева

400.                     

Юлия Тодорова Иванчева

401.                     

Любомир Пламенов Мицов

402.                     

Красимир Вергилов Николов

403.                     

Ерма Димитрова Методиева

404.                     

Анка Димитрова Славова

405.                     

Мартин Йорданов Стойнев

406.                     

Ивета Тодорова Стоянова

407.                     

Венцислав Трайков Тракев

408.                     

Николай Емилов Алексов

409.                     

Антон Видев Георгиев

410.                     

Адриана Руменова Веселинова

411.                     

Румен Радославов Ралев

412.                     

Мартин Александров Стоянов

413.                     

Юлиян Благоев Миланов

414.                     

Владимир Асенов Гаврилов

415.                     

Андреа Ивайлова Йовева

416.                     

Дейла Юриева Ашикова

417.                     

Василена Василева Шлишкова

418.                     

Димитър Симеонов Божилов

419.                     

Людмила Николова Тонева

420.                     

Светослав Димитров Гърков

421.                     

Слави Василев Димчев

422.                     

Ивайло Тодоров Везенков

423.                     

Валентин Йорданов Настов

424.                     

Зоя Владимирова Драгоманска

425.                     

Антоанина Тодорова Мицова

426.                     

Снежана Асенова Темелакиева

427.                     

Деянка Асенова Берова

428.                     

Георги Митков Конярски

429.                     

Елена Боянова Аначкова

430.                     

Светла Найчова Янакиева

431.                     

Силвия Йорданова Димитрова

432.                     

Елизабет Руменова Григорова

433.                     

Иван Василев Иванов

434.                     

Диана Николова Иванова

435.                     

Георги Панаретов Панаретов

436.                     

Владимир Михайлов Славов

437.                     

Марианка Китанова Стоилкова

438.                     

Румяна Димитрова Стоянчова

439.                     

Вероника Симеонова Йорданова

440.                     

Славия Григорова Йорданова

441.                     

Десислава Стоянова Димитрова

442.                     

Венка Генчова Григорова

 

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Радослав Кирилов Георгиев

Невалидно ЕГН

Валентина Антонова Стоянова

Невалидно ЕГН

Владислав Василев Ангелов

Невалидно ЕГН

Томислав Сергеев Еленков

Невалидно ЕГН

Жан Божидаров Белев

Невалидно ЕГН

Слави Василев Димчев

Невалидно ЕГН

Душко Стефанов Добрев

Невалидно ЕГН

Тони Христов Пенев

Невалидно ЕГН

Росен Василев Любенов

Невалидно ЕГН

Тонка Благоева Плачкова

Невалидно ЕГН

Миланка Димитрова Антова

Невалидно ЕГН

Микаела Христова Христова

Лицето няма навършени 18 години

Денислав Любомиров Христов

Невалидно ЕГН

Анна Благоева Борисова

Невалидно ЕГН

Иван Огнянов Иванов

Невалидно ЕГН

Райка Стойнева Христова

Невалидно ЕГН

Иван Костадинов Симеонов

Невалидно ЕГН

Гинка Идакиева Тодорова - Василева

Невалидно ЕГН

Росен Стефанов Стойков

Лицето е регистрирано за застъпник

Александра Георгиева Янчовска

Невалидно ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения