Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 273-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Левски, област Плевен, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-224 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Левски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анатоли Любомиров Ангелов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Руслан Георгиев Тасин

 

СЕКРЕТАР:

Нарлен Еролова Пашалова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Николова Кърнева

 

 

Ваня Петрова Великова

 

 

Велислава Огнянова Георгиева

 

 

Евдокия Димитрова Петкова

 

 

Жоро Георгиев Богданов

 

 

Калин Иванов Гъбов

 

 

Константин Владимиров Керезов

 

 

Марин Атанасов Маринов

 

 

Мелиха Феимова Зенолова

 

 

Мерзие Ерсинова Алиева

 

 

Петър Иванов Стоянов

 

 

Петя Николаева Симеонова

 

 

Сашо Матеев Матеев

 

 

Янка Велизарова Христова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения