Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 273-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Левски, област Плевен, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-224 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Левски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Левски, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анатоли Любомиров Ангелов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Руслан Георгиев Тасин

 

СЕКРЕТАР:

Нарлен Еролова Пашалова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Валентина Николова Кърнева

 

 

Ваня Петрова Великова

 

 

Велислава Огнянова Георгиева

 

 

Евдокия Димитрова Петкова

 

 

Жоро Георгиев Богданов

 

 

Калин Иванов Гъбов

 

 

Константин Владимиров Керезов

 

 

Марин Атанасов Маринов

 

 

Мелиха Феимова Зенолова

 

 

Мерзие Ерсинова Алиева

 

 

Петър Иванов Стоянов

 

 

Петя Николаева Симеонова

 

 

Сашо Матеев Матеев

 

 

Янка Велизарова Христова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.08.2011 в 03:41 часа

Календар

Решения

  • № 495-ЕП/НР / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в район „Централен“, община Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национален референдум през 2013 г.

  • № 494-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ловеч, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 493-ЕП / 20.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Димитровград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения