Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2712
София, 11 юни 2013 г.

ОТНОСНО: прекратяване на служебното правоотношение на главния секретар на администрацията на Централната избирателна комисия

На основание чл. 22а, ал. 1 и чл. 26а, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация и във връзка с подадено предложение за прекратяване на служебно правоотношение от Веска Янева с вх. № 2037-НС от 29 май 2013 г.от Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Прекратява по взаимно съгласие служебното правоотношение за длъжност главен секретар на администрацията на ЦИК на Веска Начова Тодорова-Янева, считано от 11 юни 2013 г..
 2. Председателят и секретарят на Централната избирателна комисия да издадат заповед за прекратяване на служебното правоотношение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения