Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2710-МИ
София, 10 юни 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г. е допусната техническа грешка в абзац втори след думите „Република България с" е оставено многоточие вместо да се изпише „над 300 000".

В диспозитива на решението в т. 1 вместо „ОИК" е изписано „РИК".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г., като в абзац втори след думите „Република България с" се добавя „над 300 000".

В диспозитива на решението в т. 1 вместо „РИК" да се чете „ОИК".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения