Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2710-МИ
София, 10 юни 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г. е допусната техническа грешка в абзац втори след думите „Република България с" е оставено многоточие вместо да се изпише „над 300 000".

В диспозитива на решението в т. 1 вместо „ОИК" е изписано „РИК".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г., като в абзац втори след думите „Република България с" се добавя „над 300 000".

В диспозитива на решението в т. 1 вместо „РИК" да се чете „ОИК".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения