Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2704-МИ/НР
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2642-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. на ЦИК относно регистрация на наблюдатели от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия служебно констатира допусната грешка в диспозитива на решението относно наименованието на организацията, която регистрира наблюдатели, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 14 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2642-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. на ЦИК като в първия абзац на диспозитива вместо „сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ да се чете „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“. 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2642-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения