Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2642-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 (1-2) (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от председателя на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Катя Колева Келевска, регистрирана с Решение на ЦИК № 2398-МИ от 29.09.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е и заявление с вх. № 6 (6-1) (Приложение № 26-НР) от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, регистрирана с Решение № 2594-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ЦИК за регистриране на същите лица като наблюдатели в националния референдум.

Към заявленията са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, председател на сдружението в полза на 426 (четиристотин двадесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 15.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 408 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Андон Василев Петров

2.       

Силвестър Руменов Недев

3.       

Здравко Николаев Димитров

4.       

Борислав Анков Борисов

5.       

Христо Василев Василев

6.       

Тунай Адем Мустафа

7.       

Ивалина Вълчева Стоянова

8.       

Кремена Генчева Борова

9.       

Татяна Христова Георгиева

10.  

Димитър Илиев Димитров

11.  

Гергана Иванова Чалтакова

12.  

Иванка Васкова Найденова

13.  

Мартин Димитров Янакиев

14.  

Виктория Николова Йорданова

15.  

Николай Гаврилов Дончев

16.  

Венцислав Василев Костадинов

17.  

Георги Асенов Алдимиров

18.  

Николай Димитров Димов

19.  

Калина Радева Асенова

20.  

Миглена Йорданова Симеонова

21.  

Георги Атанасов Георгиев

22.  

Kонстантин Ников Колев

23.  

Милко Марчев Станчев

24.  

Петър Красимиров Коев

25.  

Христо Петров Христов

26.  

Траян Дианов Маринов

27.  

Лазарина Стефанова Лазарова

28.  

Надежда Стефанова Христова

29.  

Красимир Петров Коев

30.  

Живко Недялков Георгиев

31.  

Павел Геогиев Иванов

32.  

Николай Минчев Пенчев

33.  

Димитър Николов Геогиев

34.  

Георги Иванов Петров

35.  

Деница Николаева Митева

36.  

Александра Петкова Алексиева

37.  

Йордан Евгениев Николов

38.  

Дарина Нолева Нолева

39.  

Пламен Петков Алексиев

40.  

Мирела Николаева Пенчева

41.  

Борис Сашков Ненов

42.  

Красимир Лозков Пилев

43.  

Веселин Ангов Колев

44.  

Мирослав Костов Сарджев

45.  

Георги Огнянов Марков

46.  

Георги Петков Ривов

47.  

Мария Петкова Николова

48.  

Недялка Димитрова Кънева

49.  

Росен Захариев Захариев

50.  

Сашко Борисов ненов

51.  

Венко Георгиев Степанов

52.  

Александър Павлов Иванов

53.  

Кирил Анев Величков

54.  

Валентин Йорданов Маринов

55.  

Стоил Кирчев Стоилов

56.  

Георги Йорданов Бояджиев

57.  

Иво Стефанов Раев

58.  

Стоян Илиев Чобанов

59.  

Марио Николаев Василев

60.  

Георги Василев Ангелов

61.  

Тодор Димитров Михов

62.  

Стефан Димитров Григоров

63.  

Николай Емилов Кръстев

64.  

Господин Димитров Димитров

65.  

Вътьо Марков Вътев

66.  

Димо Митков Димов

67.  

Петър Славеев Тонев

68.  

Мариян Русев Делчев

69.  

Любен Делчев Ленков

70.  

Иван Маринов Иванов

71.  

Андрей Стайков Делиев

72.  

Евгени Тенчев Христов

73.  

Димо Атанасов Оцетаров

74.  

Петя Ангелова Бостанджиева

75.  

Петя Георгиева Караиванова

76.  

Валентина Господинова Василева

77.  

Кирил Иванов Кирилов

78.  

Димитър Михайлов Димитров

79.  

Димитър Вангелов Караманов

80.  

Карамфил Георгиев Карамфилов

81.  

Борис Янков Кючуков

82.  

Анелия Пламенова Маджарова

83.  

Петър Димитров Спиров

84.  

Диана Петрова Спирова

85.  

Димитър Георгиев Вангелакев

86.  

Димитър Илиев Драгов

87.  

Диляна Цочева Василешка

88.  

Велислава Владимирова Хаджийска

89.  

Владимир Венциславов Данчев

90.  

Никола Иванов Иванов

91.  

Никола Николов Иванов

92.  

Сталинка Йорданова Ройнева

93.  

Полина Ивова Генчева

94.  

Мария Стоянова Стефанова

95.  

Зорница Радославова Терзиева

96.  

Димитър Марианов Йонов

97.  

Богдан Димитров Серафимов

98.  

Митко Каменов Башинов

99.  

Елисавета Димитрова Чапкънова

100.                     

Веселина Василева Карапеева

101.                     

Иван Николов Марински

102.                     

Митю Донев Чолаков

103.                     

Петър Николов Послийски

104.                     

Димитър Бориславов Борисов

105.                     

Владимир Витков Пандев

106.                     

Емил Страхилов Костадинов

107.                     

Юлиян Методиев Гошев

108.                     

Владислава Георгиева Ленджова

109.                     

Дафина Стойова Въчарска

110.                     

Александра Владимирова Стоянова

111.                     

Анатолий Иванов Бенов

112.                     

Гергана Любомирова Королеова

113.                     

Борислав Александров Мутафчийски

114.                     

Вангел Димитров Аврамов

115.                     

Венцеслав Стефанов Кожухаров

116.                     

Владимир Димитров Иванов

117.                     

Йорданка Георгиева Слатинска

118.                     

Калинка Борисова Христова

119.                     

Костадин Иванов Сандев

120.                     

Красимир Иванов Божурски

121.                     

Крум Петров Палпулов

122.                     

Николай Кръстев Бошкилов

123.                     

София Кирилова Гълъбова

124.                     

Николай Михайлов Христов

125.                     

Николай Панайотов Крайков

126.                     

Димитър Петров Чалъков

127.                     

Валери Костадинов Тосев

128.                     

Росица Йосифова Велкова

129.                     

Димитър Борисов Филипов

130.                     

Иван Димитров Грозданов

131.                     

Любен   Илиев Милев

132.                     

Анушка Кръстева Костадинова

133.                     

Асен   Смиленов Кьосев

134.                     

Станке Миланов Богдански

135.                     

Боян Методиев Янков

136.                     

Владислав Николов Качев

137.                     

Симеон Николов Манов

138.                     

Венера Любенова Цонева

139.                     

Иван Петров Калпачки

140.                     

Виктор Томов Рашев

141.                     

Павлина Тошкова Чингова

142.                     

Ивайло Каролов Костов

143.                     

Мария Руменова Шикалова

144.                     

Атанас Петров Попов

145.                     

Иванка Крумова Адамова

146.                     

Борислав Стоянов Борумов

147.                     

Фидана Дамянова Попова

148.                     

Георги Костадинов Балтаджиев

149.                     

Спас Йорданов Балтаджиев

150.                     

Илия Николаев Йончев

151.                     

Христина Велинова Гъркова

152.                     

Илиан Аленов Топалов

153.                     

Георги Бойков Панов

154.                     

Ваня Димитрова Миленкова

155.                     

Емилия Георгиева Спирова

156.                     

Анета Димитрова Георгиева

157.                     

Димитрия Димитрова Янева

158.                     

Любомир Кирилов Аврамов

159.                     

Елена Андонова Хаджиангелова

160.                     

Надка Андреева Стоева

161.                     

Стефан Карамфилов Карамфилов

162.                     

Надежда Констатинова Мълчанкова

163.                     

Благовеста Огнянова Стоилкова

164.                     

Симона Руменова Гюльова

165.                     

Катя Стойчева Орманлиева

166.                     

Димитър Иванов Караджов

167.                     

Величка Дамянова Арнаудова

168.                     

Снежана Костадинова Димитрова

169.                     

Валерия Иванова Гранчарова

170.                     

Дафинка Атанасова Капчина

171.                     

Лилия Димитрова Караманова

172.                     

Мария Кирилова Банева

173.                     

Мария Илиева Хаджиева

174.                     

Зоя Костадинова Дукова

175.                     

Марта Николаева Андонова

176.                     

Радослав Асенов Костов

177.                     

Мария Петрова Гаджева

178.                     

Кристина Георгиева Дукова

179.                     

Васка Костадинова Копривленска

180.                     

Мария Розенова Клисурова

181.                     

Милко Руменов Доленски

182.                     

Цветан Тодоров Иванов

183.                     

Наталия Илиева Сариева

184.                     

Иванка Илиева Кюлева

185.                     

Нели Иванова Балабанова

186.                     

Иванка Андонова Крушовска

187.                     

Александър Руменов Мандухов

188.                     

Спас Божидаров Лефтеров

189.                     

Валентин Кирилов Сарандев

190.                     

Благой Якимов Кобалищалиев

191.                     

Виолета Стоилова Делииванова

192.                     

Стоян Митков Вълков

193.                     

Сергей Благоев Кобалищалиев

194.                     

Нейлин Мехмедова Бозова

195.                     

Стефка Божинова Параскова

196.                     

Мария Атанасова Неделчева

197.                     

Сергей Георгиев Тричков

198.                     

Мария Тодорова Бойчева

199.                     

Иванка Костадинова Тагарева

200.                     

Илия Иванов Терзиев

201.                     

Елена Борисова Киселова

202.                     

Димитър Стоянов Пишутев

203.                     

Десислава Ангелова Терзиева

204.                     

Валентина Кирилова Шарланджиева

205.                     

Лазар Георгиев Налбантов

206.                     

Иван Василев Козарев

207.                     

Тони Тодорова Донкова

208.                     

Велина Стефанова Ляскова

209.                     

Невена Иваонова Пърнарева

210.                     

Георги Петров Цирков

211.                     

Георгиа Стефанова Ляскова

212.                     

Надка Спасова Пейчева

213.                     

Николай Димитров Дългошиев

214.                     

Димитър Костадинов Георгиев

215.                     

Любомир Илиев Ляскалиев

216.                     

Иван Любенов Тимчев

217.                     

Борислав Георгиев Катранджиев

218.                     

Юлка Маркова Маркова

219.                     

Георги Андонов Гогов

220.                     

Екатерина Димитрова Зайкова

221.                     

Драгана Борисова Бангачева

222.                     

Стоян Георгиев Неделчев

223.                     

Камен Каменов Моралиев

224.                     

Димитър Иванов Гаджев

225.                     

Кирил Живков Аврамов

226.                     

Фетка Албенова Рускова

227.                     

Снежана Илиева Халевачева

228.                     

Костадин Атанасов Перчев

229.                     

Янка Георгиева Джегълова

230.                     

Петър Димитров Гемеджиев

231.                     

Пейчо Георгиев Чолаков

232.                     

Румяна Борисова Витанова

233.                     

Васил Иванов Козарев

234.                     

Елена Николова Гелева

235.                     

Николина Крумова Шикалова

236.                     

Стоянка Петрова Тешовска-Халенбакова

237.                     

Стоян Иванов Марков

238.                     

Илия Георгиев Кюлев

239.                     

Величка Златкова Дрянкова

240.                     

Ибрахим Салихов Кисьов

241.                     

Георги Цанков Пирински

242.                     

Костадин Здравков Дерменджиев

243.                     

Йорданка Илиева Пицева

244.                     

Мария Илиева Крънчева

245.                     

Катерина Димитрова Бързева

246.                     

Живко Кирилов Димитрушев

247.                     

Елена Томова Христова

248.                     

Цветанка Атанасова Зефирова-Маркова

249.                     

Снежана Михайлова Праматарова

250.                     

Димитър Костадинов Крантев

251.                     

Димитър Неделчев Христов

252.                     

Тодор Илиев Марчев

253.                     

Елена Симеонова Хаджинеделчева

254.                     

Сотир Димитров Типов

255.                     

Иван Младенов Янчев

256.                     

Бояна Георгиева Юсева

257.                     

Владимир Христов Велев

258.                     

Красимир Борисов Трендафилов

259.                     

Борчо Крумов Георгиев

260.                     

Величка Димитрова Мълчанкова

261.                     

Здравка Иванова Шербетова

262.                     

Златка Димитрова Витанова

263.                     

Василена Гавраилова Шушутева

264.                     

Иван Илиев Чочев

265.                     

Георги Благоев Падарски

266.                     

Иванка Георгиева Джибова

267.                     

Севдалин Стафанов Сепетчиев

268.                     

Юсеин Юсеин Дормиш

269.                     

Генади Огнянов Димитров

270.                     

Стефан Николов Григоров

271.                     

Снежана Иванова Панайотова

272.                     

Величка Петрова Гемеджиева

273.                     

Анка Борисова Аврионова

274.                     

Димитър Борисов Аврионов

275.                     

Димитър Еврипидов Сивков

276.                     

Мария Филипова Тупарова

277.                     

Катерина Иванова Димитрушева

278.                     

Фидана Александрова Чуканова

279.                     

Иван Ангелов Орманлиев

280.                     

Виолета Василева Делииванова

281.                     

Калина Иванова Мървакова

282.                     

Костадинка Иванова Чифлигарова

283.                     

Ангел Георгиев Димитров

284.                     

Димитър Георгиев Кандев

285.                     

Стойчо Костадинов Костадинов

286.                     

Николай Костадинов Пиргов

287.                     

Десислава Николова Сеганова

288.                     

Цветанка Любенова Харитова

289.                     

Кирил Тодоров Наков

290.                     

Надежда Благоева Балтова

291.                     

Димитър Руменов Савов

292.                     

Иван Димитров Горанов

293.                     

Андон Андонов Мицов

294.                     

Лидия Иванова Жостова

295.                     

Вили Тодорова Иванова

296.                     

Мария Георгиева Тънгълова

297.                     

Дамянка Николова Тънгълова

298.                     

Гергана Костадинова Анзова-Зункова

299.                     

Васил Валентинов Наков

300.                     

Яким Благоев Кубалищалиев

301.                     

Ицков Асенов Бойков

302.                     

Николай Димитров Панев

303.                     

Румем Петров Канатов

304.                     

Стефка Руменова Смилкова

305.                     

Димитър Стоичев Адамов

306.                     

Милена Тонева Контозова

307.                     

Димитър Георгиев Вакареев

308.                     

Янко Илиев Лефтеров

309.                     

Александър Ангелов Халачев

310.                     

Любомир Иванов Арнаудов

311.                     

Ирина Димитрова Димитрова

312.                     

Северина Неделчева Иванова

313.                     

Мартин Стилиянов Тончев

314.                     

Калоян Крумов Вангелов

315.                     

Димитър Василев Василев

316.                     

Младен Райков Райков

317.                     

Симона Росенова Симеонова

318.                     

Стоян Стоянов Павлов

319.                     

Дарина Йорданова Иванова

320.                     

Даниела Делчева Тенева

321.                     

Христо Стойчев Панчев

322.                     

Жана Стоева Костова

323.                     

Иванка Борисова Циганчева

324.                     

Калинка Стоева Бодурова

325.                     

Мария Станкова Киркова

326.                     

Женя Вълкова Димова

327.                     

Тодор Милков Грозев

328.                     

Свилен Георгиев Колев

329.                     

Таня Дончева Костадинова

330.                     

Веселин Петров Вълчанов

331.                     

Ивелина Йорданова Колева

332.                     

Радка   Господинова Марулева

333.                     

Ангел Желев Тодоров

334.                     

Стоян Георгиев Стоянов

335.                     

Йордан Колев Иванов

336.                     

Мария Димитрова Огнева

337.                     

Людмила Кирилова Карачобанова

338.                     

Здравка   Андреева Тенева

339.                     

Дарина Миткова Костадинова

340.                     

Татяна Иванова Налбантова

341.                     

Делчо Аракшиев Иванов

342.                     

Петя Стефанова Делева

343.                     

Георги Иванов Георгиев

344.                     

Ангел Вангелов

345.                     

Мария Петрова Димова

346.                     

Деля Ангелова Петкова

347.                     

Калинка Гочева Пейкова

348.                     

Тончо Андонов Стоянов

349.                     

Мария Ангелова Митева

350.                     

Иван Георгиев Делев

351.                     

Тонка Йорданова Райчева

352.                     

Митра Тончева Ликова

353.                     

Генчо Георгиев Павлов

354.                     

Ангелина Атанасова Хубенова

355.                     

Мара Господинова Каракачанова

356.                     

Димо Сотиров Димов

357.                     

Желязко Георгиев Желязков

358.                     

Румяна Митева Вълчанова

359.                     

Станка Господинова Христакиева

360.                     

Иванка Тодорова Скерлева

361.                     

Димитър Маринов Тонков

362.                     

Сийка Димитрова Събева

363.                     

Димитър Кръстев Динков

364.                     

Янка Николова Димитрова

365.                     

Полина Стефанова Цонкова

366.                     

Калоян Тодоров Недев

367.                     

Даниел Вълчев Жилиев

368.                     

Дилян Кунев Дяков

369.                     

Ивайло Стоянов Янев

370.                     

Валентина Георгиева Павлова

371.                     

Диана Иванова Александрова

372.                     

Анета Тодорова Петрова

373.                     

Любослав Росенов Стоименов

374.                     

Тони Евгениев Стойнев

375.                     

Петя Драганова Тамакярска

376.                     

Марина Валентинова Иванова

377.                     

Венетка Николова Драганова

378.                     

Ивона Райчова Георгиева

379.                     

Мартин Ивайлов Мирчев

380.                     

Ралица Миленова Манолова

381.                     

Денислав Емилов Василев

382.                     

Елза Боянова Василева

383.                     

Константин Иванов Балов

384.                     

Борислава Златанова Николова

385.                     

Станка Александрова Богданска

386.                     

Емилия Тодорова Микова-Иванова

387.                     

Християн Живков Иванов

388.                     

Йорданка Димитрова Василева

389.                     

Десислава Стоянова Маркова

390.                     

Евгения Георгиева Червенкова

391.                     

Захари Николов Захариев

392.                     

Стоянка Панчова Шутилова

393.                     

Нено Димитров Миндилов

394.                     

Ясен Сребринов Аянски

395.                     

Антоан Бечев Кадишев

396.                     

Светослав Асенов Братанов

397.                     

Миленко   Иванов Меликаров

398.                     

Живко Сашев Яворов

399.                     

Малин Мутафов Здравков

400.                     

Фиданка Таскова Кискинова

401.                     

Христо Стефанов Черкезов

402.                     

Христо Огнянов Манолов

403.                     

Милен Радев Шаламанов

404.                     

Анелия Асенова Шокова

405.                     

Венцислав Емилов Христов

406.                     

Росица Асенова Илиева

407.                     

Бинка Асенова Терзиева

408.                     

Иван Маринов Башев

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1. Стоян Йорданов Великов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

2. Евелина Евстатиева Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

3. Екатерина Илиева Чакалска

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

4. Елисавета Веселинова Стойчева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

5. Величка Стойова Мангурева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

6. Златко Асенов Златев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

7. Валентина Георгиева Рангелова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

8. Костадин Тодоров Тодоров

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“

9. Иван Атанасов Илчев

Лицето няма навършени 18 години

10. Валентин Милчeв Костадинов

Невалидно ЕГН

11. Искра Петрова Кожухарова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

12. Искра Христова Бозова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2704-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения