Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2651-МИ
София, 12 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ срещу Решение № 82-МИ на ОИК – Дряново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-718 от 11.10.2023 г. от Светлана Ненчева Лакова – представляваща местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, срещу Решение № 82-МИ от 10.10.2023 г. на ОИК – Дряново, област Габрово. Административната преписка, комплектувана от ОИК – Дряново, и изпратена по електронната поща, е приложена към жалбата.

С обжалваното решение се приема по жалба на ПП „Възраждане“ за установено, че в агитационни материали на СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ се съдържа надпис „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДРЯНОВО“, което е в нарушение на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс. С решението се възлага на кмета на общината да премахне/изземе всички агитационни материали, поставени/разпространявани на територията на община Дряново, съдържащи израза „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДРЯНОВО“, както и изображението на знамето на Република България. Указва се на местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ да се въздържа от разпространение на агитационни материали, чието съдържание е в нарушение на Изборния кодекс.

Недоволна от решението, местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ обжалва Решение № 82-МИ от 10.10.2023 г. на ОИК – Дряново, и иска ЦИК да отмени обжалваното решение в частта по т. 1 и т. 2 на решението като неправилно и незаконосъобразно и постанови само заличаване на знамето на Република България от агитационните материали на местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи, както и с цялата административна преписка, намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, и е депозирана в законоустановения срок. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Правилно ОИК – Дряново, е приела, че агитационният материал, приложен към жалбата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, е в нарушение на чл. 183, ал. 1 от Изборния кодекс, тъй като накърнява добрите нрави, може да въздейства върху неопределен кръг от избиратели и да създаде погрешно впечатление за подкрепа на кандидата за кмет на местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ от ПП „Възраждане“ поради наличието на израза „ВЪЗРАЖДАНЕ НА ДРЯНОВО“ и съвпадението на първата част от израза с наименованието на ПП „Възраждане“. По този начин е възможно да се получи объркване и подвеждане на избирателите и нарушаване на правата на партия „Възраждане“ като участник в изборния процес.

Агитационният материал служи за извършване на предизборна агитация с призив за подкрепа в полза на определен кандидат при участие в избори. Материалът съдържа данни за политически субект, за кандидати, издигнати от съответния политически субект, или за независим кандидат, както и номера в бюлетината, съответно номера за отбелязване на предпочитанието. Целта на агитационния материал е подкрепа на кандидата или на политическия субект въз основа на информиран избор на избирателите, без да ги подвежда и обърква, като отговаря и на изискванията на чл. 183 от Изборния кодекс.

От снимковия материал, приложен към преписката, е видно, че агитационният материал на местна коалиция СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“ съдържа израз, който, в нарушение на добрите нрави, създава погрешно впечатление и внушение за връзка с друга политическа партия, участваща в изборите. Ето защо, обжалваното решение на ОИК – Дряново, е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.

Не се оспорва решението на ОИК – Дряново, в частта относно изображението на знамето на Република България. В тази връзка следва да се отбележи, че е налице нарушение на забраната за използване на знамето на Република България тогава, когато агитационният материал съдържа изображение по смисъла на чл. 15 от Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена, а решение № 82-МИ/10.10.2023 г. на ОИК – Дряново, да бъде потвърдено.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 9 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения