Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2650-МИ
София, 12 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и партия „Възраждане“ срещу решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Стара Загора, са постъпили жалби с вх. № МИ-10-174/10.10.2023 г. и вх. № МИ-10-176 от 11.10.2023 г. от упълномощени представители на партия „Възраждане“ и коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора.

С Решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. Общинската избирателна комисия – Стара Загора, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора при непостигнато съгласие на проведените консултации между парламентарно представените партии и коалиции в общината.

Жалбоподателят коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, чрез упълномощения представител, твърди, че оспореното решение е постановено при неточно тълкуване и прилагане на материалния закон, при несъответствие с целта на закона и в нарушение на чл. 89 и чл. 91 ИК и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК. От подробно изложеното в жалбата становище на жалбоподателя става ясно, че същият оспорва Решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. на ОИК – Стара Загора, заради разпределението на ръководните постове на СИК на територията на община Стара Загора, като се твърди, че жалбоподателят е ощетен за сметка на други парламентарно представени партии и коалиции.

Жалбоподателят партия „Възраждане“, чрез упълномощения представител, твърди, че ОИК – Стара Загора, е нарушила Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, като не е разпределила равномерно на територията на общината ръководните постове в съставите на СИК, полагащи се на партиите и коалициите, и че не са съобразени направените при консултациите предложения на част от партиите и коалициите, в това число и тяхното; твърди се още, че общинската избирателна комисия е следвало да поиска от ПП „Възраждане“ ново предложение с оглед обстоятелството, че предложението на партията, направено при консултациите, е на база разпределение, извършено по методика към Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, а разпределението по оспореното решение на ОИК е по методика към Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Преписките по жалбите са окомплектовани в цялост и изпратени от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения срок, от лица с правен интерес, но разгледани по същество са неоснователни.

Оспореното Решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. е прието на основание направените предложения от партиите и коалициите за назначаване на СИК в община Стара Загора.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК на 20.09.2023 г. консултации, не е постигнато съгласие за разпределяне на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция.

Видно от протокола от проведеното на 07.09.2023 г. заседание на общинската избирателна комисия, е проведено обсъждане на всички изложени тези и е обективирано, че при непостигнато съгласие между участвалите на консултациите при кмета представители на партии и коалиции следва ОИК точно и пълно да се съобрази с направените предложения от всички участници в консултациите, като при назначаването на СИК следва да се съобразят Методическите указания, приети с Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК, т.е. да съблюдават да бъде спазен квотният принцип на разпределение на брой на членовете на СИК между партиите и коалициите, както и определянето на броя на ръководните длъжности, разпределен съгласно методиката. Коментирано е, че не може да бъде прието предложеното разпределение на длъжностите в около 20 секционни избирателни комисии, направени от двама от общо шест от участниците в консултациите, тъй като това би довело до разместване на длъжностите в поне още 20 СИК и това би довело до разминаване с предложенията на останалите четири участника.

При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК ОИК – Стара Загора, е назначила съставите на СИК по предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение, още повече, че в Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. броят на ръководните места се определя общо, а не за съответни ръководни длъжности.

Централната избирателна комисия намира жалбите за неоснователни, тъй като в хипотезата на непостигнато съгласие на проведените консултации на 20.09.2023 г. при кмета на общината и ОИК – Стара Загора е съобразила при приемането на решението изискванията на Изборния кодекс и е назначила съставите на СИК при спазване на принципа за квотно разпределение на местата в комисиите и при съобразяване на представените поименни предложения от участвалите в консултациите партии и коалиции.

С оглед горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на коалиция „Продължаваме Промяната –Демократична България“ и партия „Възраждане“, подадени чрез упълномощени представители, срещу Решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 124-МИ от 07.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора, и ВРЪЩА административните преписки на ОИК – Стара Загора.

Решението на ОИК – Стара Загора, подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора, чрез ОИК – Стара Загора, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения