Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2650-НС
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1899-НС от 16.05.2013 г. на ЦИК от РИК № 25 - София, с което ЦИК е информирана, че избирателните списъци за СИК № 254611016, 254611033, 254611051, 254611052 - район „Красна поляна", СИК № 254612011, 254612020, 254612038 - район „Илинден", СИК № 254613059 - район „Надежда", и СИК № 254619004 и 254619113 - район „Люлин" са прибрани от секционните избирателни комисии в торбите с бюлетините и останалите книжа и материали от произведените избори на 12 май 2013 г. и са предадени на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. Избирателните списъци следва да бъдат предадени на ГД „ГРАО" за проверка. Ето защо ЦИК намира, че е необходимо отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, за изваждане на горепосочените избирателни списъци и предаването им на ГД „ГРАО".

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения