Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2650-НС
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1899-НС от 16.05.2013 г. на ЦИК от РИК № 25 - София, с което ЦИК е информирана, че избирателните списъци за СИК № 254611016, 254611033, 254611051, 254611052 - район „Красна поляна", СИК № 254612011, 254612020, 254612038 - район „Илинден", СИК № 254613059 - район „Надежда", и СИК № 254619004 и 254619113 - район „Люлин" са прибрани от секционните избирателни комисии в торбите с бюлетините и останалите книжа и материали от произведените избори на 12 май 2013 г. и са предадени на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК. Избирателните списъци следва да бъдат предадени на ГД „ГРАО" за проверка. Ето защо ЦИК намира, че е необходимо отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, за изваждане на горепосочените избирателни списъци и предаването им на ГД „ГРАО".

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения