Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2645-МИ
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2631-МИ от 15 май 2013 г. на ЦИК

 

Получено е искане вх. № 1884-НС от 16.05.2013 г. от Росица Йовчева Кабзева-Дикина - председател на ПП „Новото време", за поправка на техническа грешка в абзац 1 на Решение № 2631-МИ от 15 май 2013 г. на ЦИК, където грешно е изписано „за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, на 13 май 2012 г." вместо „за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в абзац 1 на Решение № 2631-МИ от 15 май 2012 г. на ЦИК като вместо „за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, на 13 май 2012 г." да се чете „за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения