Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2645-МИ
София, 16 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2631-МИ от 15 май 2013 г. на ЦИК

 

Получено е искане вх. № 1884-НС от 16.05.2013 г. от Росица Йовчева Кабзева-Дикина - председател на ПП „Новото време", за поправка на техническа грешка в абзац 1 на Решение № 2631-МИ от 15 май 2013 г. на ЦИК, където грешно е изписано „за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, на 13 май 2012 г." вместо „за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.".

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в абзац 1 на Решение № 2631-МИ от 15 май 2012 г. на ЦИК като вместо „за участие в изборите за общински съветници в община Кюстендил, област Кюстендил, на 13 май 2012 г." да се чете „за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения