Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2616-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Кабаиванов кандидат за кмет от местна коалиция „Обединени за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – БНД) срещу решение № 243 от 5.10.2015 г. на ОИК – Карлово

 

Постъпила е жалба от Емил Станев Кабаиванов кандидат за кмет за община Карлово от местна коалиция „Обединени за нашата община“ (Реформаторски блок, ВМРО – БНД) срещу решение № 243 от 5.10.2015 г. на ОИК – Карлово, с което е прието, че жалбоподателят е нарушил добрите нрави при водене на предизборна агитация – нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.
В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на решението с искане да се отмени изцяло. Поддържа се, че участието на кандидат за кмет при откриване на обект, изграден със средства на ЕС не може да обсъжда като нарушаване на добри нрави. Оспорва се, че на мероприятието изобщо не е имало предизборна агитация.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес.

Централната избирателна комисия намира обаче, че жалбата следва да се остави без разглеждане.

С решение № 243 от 5.10.2015 г. на ОИК – Карлово по предложения на двама свои членове e обсъдил статия със заглавие „Откриха нова детска площадка“, публикувана в интернет сайта на Община Карлово, в която сред присъстващите на откриването на детската площадка е посочено и името на Емил Кабаиванов. Според мотивите на решението от снимка в статията се вижда „как г-н Кабаиванов е взел думата“, в един ред от статия се сочи: „д-р Кабаиванов честити новата придобивка на живеещите в тази част на града и представи предстоящи проекти в този квартал.“ Тези действия се приемат в решението на ОИК за водене на предизборна кампания в нарушение на добрите нрави. Още повече, че д-р Кабаиванов е в отпуск и следва да се въздържа от посещения на места, реализирани със средства от еврофондовете.

Въз основа на тези съображения в обжалваното решение на ОИК – Карлово се установява административно нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК.

С това решение на ОИК не се слага край на административно-наказателното производство, предвидено в част трета от Изборния кодекс. Жалбата на д-р Кабаиванов, заедно с акта на председателя на ОИК Карлово за установяване на административно нарушение (въз основа на решението на ОИК) се изпраща  на областния управител, който при издаване на наказателното постановление следва да има предвид направените в жалбата оплаквания. Постановлението на областния управител подлежи на обжалване по реда на ЗАНН пред съответния административен съд.

От изложеното следва, че жалбата е насочена срещу решение на ОИК по недовършено административно-наказателно производство съгласно чл. 496, ал. 1 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 2 от ИК и чл. 495 ИК.

С оглед горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Емил Кабаиванов срещу Решение № 243-МИ от 5.10.2015 г. на ОИК – Карлово.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения