Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 261-МИ
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г.

На основание т. 6.2. на Договор № МС-41/21.04.2012 г. за компютърна обработка на протоколите на СИК в ОИК от произвежданите на 8 юни 2014 г. частични избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, на 8 юни 2014 г. и утвърдената с Приложение № 1 към Допълнително споразумение № 2 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ОИК на протоколите на СИК на първи тур на 8 юни 2014 г. на частичните избори за кмет на кметство Червена вода, община Русе, област Русе, кмет на кметство Помен, община Две могили, област Русе, кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, както следва:

- за ОИК - Русе, област Русе                           - 288.00 лв. с ДДС

- за ОИК - Две могили, област Русе                 - 288.00 лв. с ДДС

- за ОИК - Лозница, област Разград                - 288.00 лв. с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 15 юни 2014 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка на протоколите, както следва:

- за ОИК - Русе, област Русе                           - 201.60 лв. с ДДС

- за ОИК - Две могили, област Русе                 - 201.60 лв. с ДДС

- за ОИК - Лозница, област Разград                - 201.60 лв. с ДДС

3. Възнаграждението е за сметка на общинския бюджет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения