Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2589-МИ/НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1306 от 14.10.2015 г. е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК в община Антон, подписано от председателя и секретаря на ОИК, с искане за освобождаване от състава Даниела Рашкова Шентова и назначаване на нов член Райна Иванова Георгиева по заявление от Мино Димитров, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ.

Към писмото са приложени: заявление от Даниела Рашкова Шентова да бъде освободена като член на ОИК община Антон; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Райна Иванова Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Антон, Софийска област Даниела Рашкова Шентова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Антон, Софийска област, Райна Иванова Георгиева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения