Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2589-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: поставяне на четвъртия екземпляр от протокола на СИК на видно място пред секцията

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3, чл. 212, ал. 6 и чл. 230, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Четвъртият екземпляр от протокола на СИК се поставя на видно място пред секцията след приключване на изборния ден и преди предаването на протокола на СИК в районната избирателна комисия.
 2. Отделянето на четвъртия екземпляр от протокола на СИК следва да се извърши като се следи за запазване целостта на останалите три пласта.
 3. Останалите три екземпляра от протокола на СИК, предназначени съответно за РИК, за ЦИК и за областната администрация не се разпластяват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1604-НС / 08.02.2023

  относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1603-НС / 08.02.2023

  относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1602-НС / 07.02.2023

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения