Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2580-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Р М А срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ихтиман, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Р  М  А , с постоянен и настоящ адрес в гр. Ихтиман, община Ихтиман срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК-Ихтиман, с което е отказана регистрацията на жалбоподателя като кандидат-кмет на кметство с. Живково, община Ихтиман. Иска се отмяна на посоченото решение.  

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е допустима, но е неоснователна, а решението на ОИК-Ихтиман е правилно и законосъобразно. Жалбоподателят сам посочва, че е регистриран по постоянен и настоящ адрес в гр. Ихтиман и, съгласно чл. 397 ал. 1 ИК, няма право да бъде избиран за кмет на кметство в друго населено място на територията на общината. Това обстоятелство е и мотивът на ОИК-Ихтиман да откаже регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р М А срещу решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Ихтиман.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 47-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Ихтиман.

Решението на ОИК – Ихтиман подлежи на обжалване пред Административен съд – Софийска област, чрез ОИК – Ихтиман, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения