Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2579-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Тутракан за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-523/30.10.2023 г. от ОИК – Тутракан, с което общинската избирателна комисия препраща преписка по решение № 63-МИ от 29.09.2023 г., с което е прекратено обсъждането на предложенията за назначаване на съставите на СИК в община Тутракан и е препратена преписката в ЦИК за назначаването им.

Към преписката са приложени решение № 63-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Тутракан и с приложена преписка от проведени при кмета на община Тутракан консултации за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Тутракан по чл. 91 ИК.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

В ОИК – Тутракан с вх.№ 28/26.09.2023 г. е постъпило писмо от кмета на община Тутракан, към което е приложен протокол от проведени консултации, в който е отразено, че е налице непостигнато съгласие – хипотеза, уредена в чл. 91, ал. 7 ИК.

В заседание от 29.09.2023 г. Общинската избирателна комисия е започнала обсъждане по постъпилите документи, като видно от мотивната част на същото, обсъжданията са започнали в изпълнение на чл. 91, ал. 7 ИК, но обосновавайки се с липса на съгласие между членовете на ОИК – Тутракан за така предложените състави на СИК в община Тутракан, липсва диспозитив за назначаването на СИК, като вместо това е гласувано решение да се изпрати преписката на ЦИК, за назначаването им.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 63-МИ от 30.09.2023 г. е постановено в противоречие с разписаните в Изборния кодекс правомощия на общинските избирателни комисии, на няколко основания – от една страна, вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, ОИК е препратила преписката, а от друга – не става ясно на какви мотиви се основава неизпълнението на това законово задължение и дали, с оглед непостигнатото съгласие на консултациите при кмета на община Тутракан, е обсъждано назначаването на съставите съобразно методиката по решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

В случаите по чл. 91, ал. 12 ИК Общинската избирателна комисия следва да назначи секционните избирателни комисии на това основание, в хипотеза на непостигнато съгласие на проведените консултации, като следва да съобрази направените от партиите и коалициите предложения при консултациите.

 

При постановяване на решение за препращане към горестоящия орган, в резултат на което не са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Тутракан, е допуснато съществено нарушение на принципите на изборното законодателство и в частност на разпоредбата на чл. 89, ал. 1 ИК, съгласно която общинските избирателни комисии следва да назначат съставите на секционните избирателни комисии най-късно до 25 дни преди изборния ден, което налага да бъде отменен постановеният от ОИК – Тутракан акт, а преписката да бъде върната с указание за незабавно произнасяне в срока по чл. 89, ал.1 ИК относно назначаването на съставите на секционните комисии в община Тутракан при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите и при спазване на квотният принцип съгласно Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 63-МИ от 29.09.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Тутракан и ВРЪЩА административната преписка на Общинската избирателна комисия – Тутракан.

УКАЗВА на комисията да се произнесе незабавно с решение за назначаване на съставите на СИК в община Тутракан при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения