Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2574-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 421, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-26-61 от 01.10.2023 г. от Печатницата на БНБ и във връзка с Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г., попр. с Решение № 2557-МИ от 29 септември 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове наименованията на коалициите, местните коалиции и имената на независимите кандидати, се изписват, както следва:

В бюлетините наименованията на партиите, коалициите и местните коалиции се отпечатват без кавички.

Когато знаците в наименованията на местните коалиции са повече отколкото може да се отпечатат в съответното поле, наименованията се отпечатват с шрифт съгласно утвърдените технически характеристики на бюлетините, а наименованията и абревиатурите на съставните партии и коалиции в скобите, се отпечатват с шрифт с по-малък размер, който позволява отпечатването на всички партии и коалиции в състава на местната коалиция. Когато и това не позволява отпечатането на цялото наименование на местната коалиция, наименованието на местната коалиция пред скоби също се отпечатва с по-малък размер.

Наименованията на регистрираните в ЦИК партии и коалиции се отпечатват съгласно Решение № 2519-МИ от 27 септември 2023 г. за поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК. Когато знаците са повече и не позволяват отпечатването на цялото наименование в съответното поле, се прилагат правилата за отпечатване на наименованията на местните коалиции.

Имената на кандидатите се отпечатват съгласно решението на ОИК за регистрация, като след имената на независимия кандидат в бюлетината за общински съветници се добавя означението „независим“ след името. Когато символите в името заедно с означението „независим“ не позволяват отпечатването им в съответното поле, имената и означението „независим“ се отпечатват с шрифт с по-малък размер.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения