Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2532-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 117-НС от 26.04.2013 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба чрез РИК - Бургас, с вх. № 1368-НС от 30.04.2013 г. на ЦИК от Атанас Зафиров Зафиров - кандидат за народен представител във втори многомандатен избирателен район - Бургас, против решение № 117-НС от 26.04.2013 г. на РИК - Бургас, заедно с приложена преписка във връзка с обжалваното решение на РИК - Бургас.

Иска се отмяна на решение № 117-НС от 26.04.2013 г. на РИК - Бургас, и връщане на преписката на РИК - Бургас, за ново произнасяне.

Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Решение № 117-НС от 26.04.2013 г. на РИК - Бургас, е постановено по сигнал на жалбоподателя от 26.04.2013 г. за раздаване на и носене от деца на агитационни материали (балони, книжни знаменца с наименования на ПП „ГЕРБ" и ПП „СДС") на 26 април 2013 г. в гр. Бургас. В сигнала се твърди, че е било налице недопустима агитация и предизборна кампания сред непълнолетни жители на област Бургас.

Видно от приложените по преписката снимки действително деца в национални носии, придружавани от възрастни, снимани в гръб, държат в ръце знаменца и балони с наименования на политическите партии, посочени в сигнала.

Същевременно в случая РИК - Бургас, законосъобразно е приела, че е извън правомощията й да осъществи фактически контрол върху предаването и носенето на видимите на приложените снимки предмети (знамена и балони), по време на общоградските тържества в Бургас.

По отношение на наведения в жалбата до ЦИК довод за нарушаване на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, то извън правомощията на ЦИК, а и на РИК е прилагането на този нормативен акт и установяването на нарушения по него.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Атанас Зафиров Зафиров - кандидат за народен представител във втори многомандатен избирателен район - Бургас, против решение № 117-НС от 26.04.2013 г. на РИК - Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения