Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2529-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Медковец, област Монтана

 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-385 от 27.09.23 г. е постъпило писмо от ОИК – Медковец, с приложено заявление от Николай Димитров Луканов за освобождаването му като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-00-60 от 28.09.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Медковец, област Монтана, Николай Димитров Луканов, ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения