Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2529-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Медковец, област Монтана

 

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-385 от 27.09.23 г. е постъпило писмо от ОИК – Медковец, с приложено заявление от Николай Димитров Луканов за освобождаването му като член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-00-60 от 28.09.2023 г. от „Информационно обслужване“ АД Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Медковец, област Монтана, Николай Димитров Луканов, ЕГН, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения