Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2509-МИ/НР
София, 06.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), срещу решение № МИ-240 от 02.10.2015 г. на ОИК – Карлово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1181 от 06.10.2015 г. чрез ОИК – Карлово, до Централната избирателна комисия от жалба от Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), срещу решение № МИ-240 от 02.10.2015 г. на ОИК – Карлово.

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК жалбоподателят оспорва горепосоченото решение, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК е установено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК за провеждане на предизборна агитация „в нарушение на добрите нрави, които по своята същност представляват широка морална категория от ценности“, като е указано на вр.и.д. кмет на община Карлово да укаже на общинската администрация да се въздържа да използва официалния сайт на община Карлово за провеждане на предизборна агитация. Решението се оспорва от жалбоподателя и в частта, с която се установява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК относно поставяне на агитационен материал от кандидат за кмет на община Карлово – Емил Кабаиванов, издигнат от МК „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), в нарушение на закона на нерегламентирани за целта места и указва на вр.и.д. кмет на община Карлово, съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК да изземе поставените в нарушение на закона агитационни материали.

В мотивите си жалбоподателят сочи, че в официалния интернет сайт на община Карлово съществува и е качена статия, която изхожда от името на Кабаиванов и то в качеството му на кмет на община Карлово, а не като кандидат за такъв. Статията е озаглавена „Поклон и уважение за възрастните хора“.

Жалбоподателят счита, че подобна статия няма как да нарушава добрите нрави, доколкото съдържанието й изразява поклон и уважение към една широка обществена група хора и с която се изразява почитание и преклонение към тези, които през живота си са работили, градили и дали всичко от себе си за по-добър живот на децата си. Общинската избирателна комисия – Карлово, не сочи кой е извършителят на нарушението – дали това е Емил Кабаиванов, или регистриралата го като кандидат коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), или друго лице въобще.

В диспозитива на решението е въведено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Жалбоподателят също така счита, че от решението на ОИК – Карлово, не става ясно как комисията решава, че са поставени агитационни материали върху сградата на Народно читалище „Васил Левски – 1861“ – гр. Карлово, в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

След като се запозна с приложените доказателства към преписката, а именно: решение от заседание на представителите на политическите партии и коалиции в община Карлово за образуване на местна коалиция, становище на г-жа Сребра Атанасова в качеството й на пълномощник на ПП „ГЕРБ“; заверено копие от страницата на сайта; протокол № 25 на ОИК – Карлово; решението на ОИК, както и мотивите на особеното мнение към обжалваното решение от Станко Митев Маринов – председател на ОИК, Централната избирателна комисия счита, че прилагайки нормативната регламентация, решението на ОИК няма характер на самостоятелен административен акт, подлежащ на обжалване пред ЦИК (чл. 496, ал. 1 от ИК) извън производството по реализиране по принцип на административнонаказателна отговорност. По своята същност то има сезираща спрямо административнонаказващия орган функция в отделно производство по ЗАНН, където в рамките на предмета на доказване би могло да бъде преценявана и законосъобразността на действията на съответните органи по установяване на деянието дали има нарушение или не, съответно нарушител и вина, както и евентуална отговорност. Липсата на административен акт, годен да бъде обект на обжалване, води до недопустимост на жалбата пред ЦИК. Налице е и пречка по смисъла на чл. 159, т. 1 от АПК, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане. Недопустимостта на жалбата не може да бъде преодоляна и с дадените от ОИК указания. Такава е и константната практика на Върховния административен съд.

На основание гореизложеното чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тошко Симеонов Стоев – представляващ местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗА НАШАТА ОБЩИНА“ (РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), срещу решение № МИ-240 от 02.10.2015 г. на ОИК – Карлово, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1852-МИ / 30.07.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

 • № 1851-МИ / 30.07.2020

  относно: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори

 • № 1850-МИ / 30.07.2020

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори

 • всички решения