Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 250-ЕП
София, 3 май 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), по реда на чл. 65, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка чл. 209, ал. 1 и § 3 от Изборния кодекс

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 ЗОП и Решение № 162-ЕП от 15.04.2019 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 16.04.2019 г. под № 04312-2019-0002 и в Профила на купувача на Централната избирателна комисия (ЦИК) и предвид следните МОТИВИ:

Извършеното разглеждане на постъпилата първоначална оферта и направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на Българска народна банка“ АД съгласно утвърден доклад на комисията от 03.05.2019 г. и протокол от 02.05.2019 г. с направените предложения и постигнатите договорености с участника „Печатница на Българска народна банка“ АД, публикувани в профила на купувача на адрес https://www.cik.bg/bg/zop/31, Централната избирателна комисия

I. О Б Я В Я В А:

Класирането на участника по обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, както следва:

I-во място – „Печатница на Българска народна банка“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 117.

II. О П Р Е Д Е Л Я:

За изпълнител на обществената поръчка участника „Печатница на Българска народна банка“ АД.

На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участника в процедурата.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 5 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 ППЗОП протоколът и докладът на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

257-ЕП/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения