Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2486-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1162-НС от 24.04.2013 г. на ЦИК от Даниел Иванов Стоянов - председател на Управителния съвет на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА", регистрирано с Решение на ЦИК № 2384-НС от 18.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Даниел Иванов Стоянов, представляващ сдружението, в полза на 4 (четири) лица - представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА", както следва:

 1. Митко Стоянов Димитров, ЕГН ... ;
 2. Милети Василев Орешарски, ЕГН ...;
 3. Юлия Василева Йонова, ЕГН ...;
 4. Теодора Сашкова Ангелова, ЕГН ....

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения