Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2464-МИ
София, 22 април 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Несебър, област Бургас

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-97 от 14.04.2021 г. е постъпило заявление от Жулиета Иванова Белева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК – Несебър.

С вх. № МИ-11-4 от 21.04.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Стефан Грънчаров – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за заместник-председател на ОИК – Несебър, да бъде назначена Митошка Георгиева Великова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование на Митошка Георгиева Великова и пълномощно в полза на Стефан Грънчаров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Несебър, област Бургас, Жулиета Иванова Белева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Несебър, област Бургас, Митошка Георгиева Великова, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения