Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2454-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Каспичан, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-100 от 18.09.2023 г. е постъпило предложение от Мая Николаева Николова – упълномощен представител на партия „Има Такъв Народ“, на мястото на освободената с Решение № 2418-МИ от 14.09.2023 г. на ЦИК Деница Петкова Иванова – зам.-председател на ОИК – Каспичан, да бъде назначена Нелина Георгиева Димитрова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нелина Георгиева Димитрова и пълномощно в полза на Мая Николаева Николова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Каспичан, област Шумен, Нелина Георгиева Димитрова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения