Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2453-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалби срещу решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Хисаря

Постъпили са жалби с вх. № МИ-10-91 от 16.09.2023 г. на ЦИК от Стелиян Пламенов Шалски, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, вх. № МИ-10-91/1 от 18.09.2023 г. на ЦИК от Бойко Цветанов Гавраилов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, и вх. № МИ-10-91/2 от 18.09.2023 г. на ЦИК от Пенчо Тодоров Шапков, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, всички срещу Решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Хисаря.

Жалбоподателите са партии и коалиция, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., което обосновава правния им интерес от обжалване на горепосоченото решение на ОИК – Хисаря, с което се определя броят на членовете на СИК, съставът и ръководствата на СИК, находящи се на територията на община Хисаря при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Жалбоподателите твърдят, че Решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Хисаря, е незаконосъобразно като противоречащо на чл. 92, ал. 6 ИК и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира жалбите за допустими, подадени в законоустановения срок, постъпили в ЦИК на 16.09.2023 г. и на 18.09.2023 г. Жалбите са подадени от легитимирани лица с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Хисаря, а по същество намира жалбите за основателни.

С обжалваното Решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. ОИК – Хисаря, е определила за секционните избирателни комисии за секции до 200 лица с избирателни права и за подвижните избирателни секции на територията на община Хисаря общия брой членове, включително председател, заместник-председател и секретар – 5 членове. Парламентарно представените партии и коалиции, които имат право на поне един член във всяка секционна избирателна комисия, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК и т. 13 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК са 6 (шест) и са посочени в горецитираното Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че ОИК – Хисаря, при постановяване на обжалвания акт е допуснала нарушение на материалната разпоредба на закона – чл. 92, ал. 6 ИК и кореспондиращия текст от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, в частта на решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Хисаря, с което е определила общ брой на членовете на СИК – 5 членове, което води до незаконосъобразност на решението в тази му част. За да бъде съобразено със законовите разпоредби и решението на ЦИК, ОИК – Хисаря следва да определи общ брой на съставите на СИК/ПСИК, включително председател, заместник-председател и секретар от минимум 6 (шест) членове, респ. съобразно числеността на членовете на СИК и квотния принцип на парламентарно представените партии и коалиции, които имат право на поне един член във всяка секционна избирателна комисия, да бъдат определени съставите и ръководствата на СИК на територията на Община Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. на ОИК – Хисаря, в частта, с която е определила общ брой на членовете на СИК за секции до 200 лица с избирателни права и за подвижните избирателни секции на територията на община Хисаря – 5 членове.

ВРЪЩА на ОИК – Хисаря, за произнасяне в отменената част на решение № 29-МИ от 15.09.2023 г. съобразно указанията, изложени в мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения