Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2447-НС
София, 15 април 2021 г.

ОТНОСНО: възстановяване на внесен депозит от Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Асен Тодоров Георгиев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 17-НС от 22.02.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, е регистриран Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Асен Тодоров Георгиев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С Решение № 78-НС от 4 март 2021 г. Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски, на основание чл. 72, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Изборния кодекс е заличила регистрацията на Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Асен Тодоров Георгиев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., поради неспазване разпоредбите на раздел ІV, т. 14 от Решение № 1999-НС от 09.02.2021 г. на Централната избирателна комисия.

С вх. № НС-22-1685 от 12.04.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпила молба от Емил Владимиров Митов, председател на Инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Асен Тодоров Георгиев, за възстановяване на внесения по сметка на Централната избирателна комисия депозит в размер на 100 лв. за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В молбата е посочена и банковата сметка на Асен Тодоров Георгиев, по която да бъде преведен внесеният депозит.

След извършена справка е установено, че по сметката на Централната избирателна комисия е постъпил безлихвен депозит за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в размер на 100 лв.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 155, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1995-НС от 08.02.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения безлихвен депозит в размер на 100 лв. на Инициативен комитет за издигане на независимия кандидат за народен представител Асен Тодоров Георгиев за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения