Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298, чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва обявените в т. 2 на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК кандидати, избрани в два изборни района, както следва:

Партия/Коалиция

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Изборни райони

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Николаев Мирчев

 

Втори изборен район - Бургаски Двадесет и четвърти изборен район - София

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мая Божидарова Манолова - Найденова

 

Двадесет и трети изборен район - София Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

Решението да се обнародва незабавно в “Държавен вестник”.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Кристина Стефанова

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Димитър Димитров

Член: Емил Войнов

Член: Ивайло Ивков

Член: Йорданка Ганчева

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мирослав Джеров

Член: Николай Николов

Член: Силвия Стойчева

Член: Таня Цанева

Член: Цветанка Георгиева

АА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2438-НС/

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения