Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298, чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва обявените в т. 2 на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК кандидати, избрани в два изборни района, както следва:

Партия/Коалиция

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Изборни райони

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Николаев Мирчев

 

Втори изборен район - Бургаски Двадесет и четвърти изборен район - София

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мая Божидарова Манолова - Найденова

 

Двадесет и трети изборен район - София Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

Решението да се обнародва незабавно в “Държавен вестник”.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Кристина Стефанова

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Димитър Димитров

Член: Емил Войнов

Член: Ивайло Ивков

Член: Йорданка Ганчева

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мирослав Джеров

Член: Николай Николов

Член: Силвия Стойчева

Член: Таня Цанева

Член: Цветанка Георгиева

АА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2438-НС/

Календар

Решения

  • № 2505-МИ / 25.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

  • № 2504-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

  • № 2503-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

  • всички решения