Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2440-НС
София, 11 април 2021 г.

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298, чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2437-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва обявените в т. 2 на Решение № 2438-НС от 9 април 2021 г. на ЦИК кандидати, избрани в два изборни района, както следва:

Партия/Коалиция

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Изборни райони

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Николаев Мирчев

 

Втори изборен район - Бургаски Двадесет и четвърти изборен район - София

ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мая Божидарова Манолова - Найденова

 

Двадесет и трети изборен район - София Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

Решението да се обнародва незабавно в “Държавен вестник”.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Кристина Стефанова

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

Член: Бойчо Арнаудов

Член: Георги Баханов

Член: Димитър Димитров

Член: Емил Войнов

Член: Ивайло Ивков

Член: Йорданка Ганчева

Член: Катя Иванова

Член: Мария Бойкинова

Член: Мирослав Джеров

Член: Николай Николов

Член: Силвия Стойчева

Член: Таня Цанева

Член: Цветанка Георгиева

АА/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2438-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения