Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2436-МИ
София, 1 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иванка Николова Кърджийска – в качеството й на представител на коалиция „България без цензура“, срещу решение № 109 от 27.09.2015 г. на ОИК – Септември

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-180 от 29.09.2015 г. от Иванка Николова Кърджийска – в качеството й на представител на коалиция „България без цензура“, срещу решение № 109 от 27.09.2015 г. на ОИК – Септември, с което са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Септември.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия и след указания на комисията е комплектувана с преписката по издаване на оспорваното решение.

Жалбоподателката счита, че решение № 109 от 27.09.2015 г. на ОИК – Септември, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно: общинската избирателна комисия приема, че пълномощното на жалбоподателката, с което е участвала при консултациите при кмета на общината за назначаване на секционните избирателни комисии, е без дата и срок на валидност. Общинската избирателна комисия не посочва какъв е предметът на упълномощаването на лицето Валя Спасова Ал Самара, която е приета за надлежно упълномощена. Счита се, че е лишен от правна мисъл аргументът на ОИК – Септември, тъй като жалбоподателката представлява и друг политически субект и същевременно е регистрирана в листа за общински съветник, поради което не е надлежно упълномощена да участва в консултациите за назначаване на СИК, съответно да прави предложения за членовете на секционните избирателни комисии.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката по обжалваното решение, ведно с пълномощно от Николай Тихомиров Бареков в качеството му на председател и представляващ ПП „България без цензура“, в полза на лицето Валя Спасова Ал Самира от 1 септември 2015 г. и пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов – в качеството им на членове на Председателския съвет, който представлява коалиция „България без цензура, в полза на лицето Иванка Николаева Кърджийска (жалбоподателката) и протокол № 11 от заседание на ОИК – Септември, от 27.09.2015 г., приема следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява и основателна.

Несъстоятелни са мотивите на ОИК – Септември, с които не се приема, че жалбоподателката е надлежно упълномощена да участва в консултациите, съответно да прави предложения за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Септември, а лицето Валя Спасова Ал Самара е надлежно упълномощено съгласно приложеното пълномощно. Видно от пълномощното в полза на Иванка Николова Кърджийска, е че тя е упълномощена от Председателския съвет, представляващ коалиция „България без цензура“, да представлява коалицията при провеждане на консултациите при кметовете на общини за назначаване на СИК при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. на територията на община Септември, област Пазарджик, като за целта представи писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, включително да представи списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите на чл. 51, ал. 2 от ИК, или когато член на СИК не се яви в изборния ден, както и да подпише протокола от проведените консултации. Пълномощното на лицето, което ОИК – Септември, приема за надлежно упълномощено да прави предложения за членове на СИК в община Септември и цени при постановяване на оспорваното решение, е само от Николай Тихомиров Бареков и то в качеството му на председател и представляващ ПП „България без цензура“. Следователно Валя Спасова Ал Самара няма представителна власт и не е упълномощена да прави предложения за състави на секционните избирателни комисии на територията на община Септември от и за сметка на коалиция „България без цензура“. Надлежно упълномощено лице с пълния обем права се явява Иванка Николова Кърджийска, като последното се подкрепя и от факта, че коалиция „България без цензура“ се представлява от Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов – в качеството им на членове на Председателския съвет.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Септември, е незаконосъобразно. Общинската избирателна комисия – Септември, е следвало при назначаването на секционните избирателни комисии да съобрази предложението за съставите на СИК на Иванка Николова Кърджийска.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 109 от 27.09.2015 г. на ОИК – Септември, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Септември, за произнасяне съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения