Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2425-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия чрез кмета на община Брацигово е постъпило предложение с вх. № МИ-06-333 от 14.09.2023 г.

от Стоян Димитров Вълков – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за промяна в ОИК – Брацигово. Предлага се на мястото на Десислава Димитрова Герова-Тодорова – председател на ОИК, да бъде назначена Магдалена Сотирова Попова.

Към предложението са приложени: заявление от Десислава Димитрова Герова-Тодорова за освобождаването ѝ като председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Магдалена Сотирова Попова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Десислава Димитрова Герова-Тодорова, ЕГН, и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Магдалена Сотирова Попова, ЕГН.

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения