Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2424-НС
София, 8 април 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Брезник, област Перник, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НС-14-15 от 07.04.2021 г. от РИК 14 – Перник, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в община Брезник, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изваждане на избирателен списък на СИК 140800021, с. Гинци, община Брезник.

Съгласно Решение № 2344-НС от 30 март 2021 г. и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2344-НС от 30 март 2021 г. във връзка с Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатанo помещение в община Брезник, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април 2021 г., във връзка с изваждане на избирателен списък на СИК 140800021, с. Гинци, община Брезник.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След изваждане на избирателния списък помещението да се запечата по реда на Решение № 1244-НС от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения