Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2399-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпник на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-142/1 от 03.04.2021 г. за регистрация на застъпник в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Заявлението е подписано от Антонина Минчева Душева – упълномощена от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената на 1 (едно) лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларация от лицето, заявено за регистрация като застъпник – 1 брой;

- заверено копие от пълномощно от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в полза на Антонина Минчева Душева.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-349/4 от 03.04.2021 г. се установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2087-НС от 17 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидатска листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в избирателни секции извън страната следното лице: Борис Николов Тодев, ЕГН ….

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения