Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2396-НС
София, 9 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за народен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в изборен район № 31 – Ямбол, срещу решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 565-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров - кандидат за народен представител и водач на листата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за 31 избирателен район - Ямбол, против решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол, с което е регистрирана кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. В жалбата се излагат доводи за допусната техническа грешка в обжалваното решение, като под № 7, вместо посочения от партията кандидат Илияна Стоянова Цвяткова, е посочено друго лице - Теодор Димитров Одрински. Твърди се, че този кандидат е регистриран с решение № 38-НС/06.04.2013 г. под № 6 от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА". Жалбоподателят навежда доводи, че в случая не е налице случайна грешка на РИК - Ямбол, а е налице тенденциозно поведение на комисията с цел да се създадат проблеми и затрудни предизборната кампания на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
Иска се ЦИК да постанови решение, с което да промени решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол, като в същото под № 7 бъде вписана посочената от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Илияна Стоянова Цвяткова и бъде заличено заличено името на вписания под № 7 от решението Теодор Димитров Одрински.
Към преписката са приложени: жалба с изх. № 5 от 08.04.2013 г. на РИК - Ямбол, решение № 39-НС/06.04.2013 г. относно регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; предложение за регистрация (Приложение № 60 от изборните книжа) от 6 април 2013 г. на ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; препис-извлечение от протокол на ОС от 31 март 2013 г. с приложение № 1 за издигната кандидатска листа; приложения № 62, 63 и 65 от изборните книжа от всеки един от кандидатите за народни представители, издигнати от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; протокол № 7 от 6 април 2013 г. на РИК - Ямбол; протокол № 8 от 8 април 2013 г. на РИК - Ямбол; решение № 41-НС от 8 април 2013 г. на РИК - Ямбол за поправка на техническа грешка в решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол; разпечатка от интернет страницата на РИК с решенията, дата и час на публикуването на решенията.
Обжалваното решение № 39/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол е обявено на 06.04.2013 г. в 18,00 ч. на определеното общодостъпно място, както и е публикувано на интернет страницата на РИК - Ямбол на 6 април 2013 г. в 11,12 ч. Жалбата е депозирана в РИК - Ямбол с вх. № 25 от 7 април 2013 г. в 15,10 ч.
Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в предписания от закона срок, но същата поради липса на предмет е недопустима. На свое заседание, проведено на 8 април 2013 г. при наличие на кворум от 9 члена и единодушно с 9 гласа „за" РИК - Ямбол е взела решение № 41-НС/08.04.2013 г., с което е допуснала поправка на явна фактическа грешка в обжалваното решение № 39-НС/06.04.2013 г. с което исканията на жалбоподателя са изцяло удовлетворени в друго производство пред РИК.
Поради горното ЦИК намира, че предвид произнасянето на РИК - Ямбол с решение № 41-НС/08.04.2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 39-НС/06.04.2013 г. искането за промяна на обжалваното решение е удовлетворено и същата се явява като такава без предмет, поради което е недопустима.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 565 от 08.04.2013 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров - кандидат за народен представител и водач на листата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения