Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2394-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1733-МИ/НР от 2 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Балчик

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-993/28.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Никола Христов Гунчев, член на ОИК – Балчик.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1733-МИ/НР от 2  септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Балчик, област Добрич, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Никола Христов Гунчев в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1733-МИ/НР от 2 септември 2015 г., като ЕГН на Никола Христов Гунчев – член на ОИК – Балчик, да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 4/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1733-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения