Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2394-МИ/НР
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1733-МИ/НР от 2 септември 2015 г. за назначаване на ОИК в община Балчик

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща писмо с вх. № МИ-15-993/28.09.2015 г. за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на Никола Христов Гунчев, член на ОИК – Балчик.

С оглед на горното Централната избирателна комисия извърши служебна проверка и установи, че в Решение № 1733-МИ/НР от 2  септември 2015 г. относно назначаване на ОИК в община Балчик, област Добрич, е допусната техническа грешка в изписването на ЕГН на члена на комисията Никола Христов Гунчев в решението и удостоверението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1733-МИ/НР от 2 септември 2015 г., като ЕГН на Никола Христов Гунчев – член на ОИК – Балчик, да се чете „ЕГН …“ вместо „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение № 4/17.09.2015 г.

Да се издаде ново удостоверение на лицето с правилното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1733-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения