Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 239-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Божурище, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Божурище, Софийска област, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-245 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Божурище.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Божурище, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Георгиев Мусорлиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Татяна Георгиева Тодорова

 

СЕКРЕТАР:

Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Татяна Василевна Калоева

 

 

Евелина Николова Михова

 

 

Георги Николаев Димов

 

 

Йорданка Стаматова Попова

 

 

Десислава Петрова Николова

 

 

Галина Стефанова Джамбазка

 

 

Първолета Тодорова Цанева

 

 

Зоя Грозданова Александрова-Петрова

 

 

Снежанка Младенова Георгиева

 

 

Елеонора Георгиева Николова

 

 

Ивайло Якимов Ръжев

 

 

Иван Кирилов Иванов

 

 

Румяна Николова Илиева

 

 

Радмила Ботьова Кронева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения